00324867

Centraline EnOcean Easyclick Ventilställdon

Easyclick trådlöst ventilställdon med integrerat EnOcean radiogränssnitt för dubbelriktad kommunikation med styr- och reglerenheter.
Ställdonet har en integrerad temperaturgivare och kan användas för reglering.
Strömförsörjningen tillhandahålls av tre alkaliska AA-batterier. En högkvalitativ mekanik och en intelligent kontrollmetod garanterar en batteritid på upp till 3 år.
Dagliga statusrapporter samt visuella och akustiska signaler indikerar otillräcklig batterikapacitet.
Integreringen i CentraLine-systemet sker via busskapablsantenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen kan anslutas till HAWK- eller EAGLEHAWK.
Modell: Wireless radio valve actuator (D 451 FU-E MSA2) (thermokon SAB05)


00331616

Centraline EnOcean Rumsgivare, Temperatur

Rumsgivare (med börvärdesomställare) med EnOcean radiogränssnitt för mätning av temperatur i vardagsrum, kontor, lager mm. . Batterilös och underhållsfri ytmontering. Energin genereras via den integrerade solcellen. Överskottsenergi lagras i den interna energibufferten. De uppmätta värdena överförs vid fördefinierade intervall. Intervallen kan ställas in via byglar på enheten.
Sensorn kan klistras fast för enkel installation.
För montering på platser med låg ljusstyrka kan ett batteri användas som tillval.
Integrationen i Centraline systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Rumsgivare (SR04)


00331626

Centraline EnOcean Rumsgivare, Temperatur

Rumsgivare (med börvärdesomställare) med EnOcean radiogränssnitt för mätning av temperatur i vardagsrum, kontor, lager mm. . Batterilös och underhållsfri ytmontering. Energin genereras via den integrerade solcellen. Överskottsenergi lagras i den interna energibufferten. De uppmätta värdena överförs vid fördefinierade intervall. Intervallen kan ställas in via byglar på enheten.
Sensorn kan klistras fast för enkel installation.
För montering på platser med låg ljusstyrka kan ett batteri användas som tillval.
Integrationen i Centraline systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Rumsgivare med börvärdesomställare (SR04P)


00331666

Centraline EnOcean Rumsgivare, Temperatur och RH

Rumsgivare med EnOcean trådlöst gränssnitt för mätning av temperatur och fuktighet i vardagsrum, kontor, lager mm. Energin genereras via den integrerade solcellen. Överskotts energi lagras i den interna energibufferten. De uppmätta värdena överförs vid fördefinierade intervall.
Intervallen kan ställas in via byglar på enheten. Givaren kan limmas fast för enkel installation. För montering på platser med låg ljusstyrka kan ett batteri användas som tillval.
Integrationen i Centraline systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.
Modell: Rumsgivare Temp/R.H. (SR04 RH)


00331686

Centraline EnOcean Rumsgivare, Temperatur och CO2

Rumsgivare med EnOcean radiogränssnitt för mätning av koldioxidinnehåll och temperatur i vardagsrum, kontor, lager mm. Koldioxidmätningen utförs med hjälp av "Non-Dispersive InfraRed (NDIR)" teknologi med automatisk självkalibrering (Dual Channel).
De uppmätta värdena överförs vid fördefinierade intervall. Intervallen kan ställas in via byglar på enheten.
Offsetvärden kan kalibreras direkt på enheten via potentiometrar.
Integrationen i Centraline systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.
Modell: Rumsgivare Temp/CO2 (SR04 CO2)


00364356

Centraline EnOcean Easyclickpro Solskyddsstyrning

Easyclickpro manöverdon använder Enocean-teknik (868MHz) med integrerad energimätning.
För rullgardiner och persienner tar inte bara emot radiosignalerna utan skickar även tillbaka sin status med varje tillståndsändring.
Tvåvägs kommunicerande Easyclickpro komponenter kan sedan automatiskt identifieras av regulatorn och integreras i styrprogrammet via en enkel drag-and-drop-operation.
Kontrollprogrammet har tillgång till alla funktioner i Easyclickpro komponenterna, så att exempelvis persienner styras centralt med exakt positionering eller värdena för energiförbrukning registreras.
Integreringen i CentraLine systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen kan anslutas till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Flush mounting roller/shutter receiver, bidirectional, 2-channel (D 452 FU-EBI JR o.T.)


00364576

Centraline EnOcean Easyclickpro Relä

Easyclickpro reläer använder Enocean-teknik (868MHz) med integrerad energimätning.
För belysning erbjuds dessutom mätning av energiförbrukning, strömförbrukning, driftstimmar eller lampfel på den anslutna belastningen.Det innebär att systemet inte bara kan registrera energiförbrukningen utan att behöva installera ytterligare mätare, det möjliggör även proaktiv service, till exempel genom att låta lampor bytas ut före utgången av deras livslängd.
Dubbelriktade Easyclip Pro komponenter kan sedan identifieras automatiskt av styrenheten och integreras i styrprogrammet via en enkel dra-och-släpp operation.
Styrprogrammet har tillgång till alla funktioner i Easyclickpro-komponenterna, så att exempelvis persienner kan styras centralt med exakt positionering och energiförbrukningen mätas.
Integreringen i CentraLine systemet sker via bussanslutna antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Plug through switch, bidirectional, 1-channel with energy meter (SCHUKO) (D 4511 FU-EBIM ST)


00364936

Centraline EnOcean tillbehör, fjärrkontroll

EnOcean Easyclick comfort fjärrkontroll är absolut nödvändig som ett serviceverktyg för idrifttagning av Easyclickpro inbyggda mottagare med en Hawk eller Eaglehawk. Med fjärrkontrollen ges varje mottagare en individuell kod, med vilken mottagaren kan adresseras av regulatorn när som helst.
Kommunikationsprotokollet mellan Centraline controllers och antennmodulgatewayen definieras i en speciell programdrivrutin som är tillgänglig för Centraline AX/NX.
Integreringen i CentraLine-systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden.Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.
Modell: Comfort hendheld transmitter, 128 channel (D 450 FU-HS128)


00366536

Centraline EnOcean Easyclickpro Relä

Easyclickpro reläer använder Enocean-teknik (868MHz) med integrerad energimätning.
För belysning erbjuds dessutom mätning av energiförbrukning, strömförbrukning, driftstimmar eller lampfel på den anslutna belastningen.Det innebär att systemet inte bara kan registrera energiförbrukningen utan att behöva installera ytterligare mätare, det möjliggör även proaktiv service, till exempel genom att låta lampor bytas ut före utgången av deras livslängd.
Dubbelriktade Easyclip Pro komponenter kan sedan identifieras automatiskt av styrenheten och integreras i styrprogrammet via en enkel dra-och-släpp operation.
Styrprogrammet har tillgång till alla funktioner i Easyclickpro-komponenterna, så att exempelvis persienner kan styras centralt med exakt positionering och energiförbrukningen mätas.
Integreringen i CentraLine systemet sker via bussanslutna antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Flush mounting receiver, bidirectional, 1-channel with energy meter (D 451 FU-EBIM o.T.)


00366556

Centraline EnOcean Easyclickpro Relä

Easyclickpro reläer använder Enocean-teknik (868MHz) med integrerad energimätning.
För belysning erbjuds dessutom mätning av energiförbrukning, strömförbrukning, driftstimmar eller lampfel på den anslutna belastningen.Det innebär att systemet inte bara kan registrera energiförbrukningen utan att behöva installera ytterligare mätare, det möjliggör även proaktiv service, till exempel genom att låta lampor bytas ut före utgången av deras livslängd.
Dubbelriktade Easyclip Pro komponenter kan sedan identifieras automatiskt av styrenheten och integreras i styrprogrammet via en enkel dra-och-släpp operation.
Styrprogrammet har tillgång till alla funktioner i Easyclickpro-komponenterna, så att exempelvis persienner kan styras centralt med exakt positionering och energiförbrukningen mätas.
Integreringen i CentraLine systemet sker via bussanslutna antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Flush mounting receiver, bidirectional, 2-channel with energy meter (D 452 FU-EBIM o.T)


00366576

Centraline EnOcean Easyclickpro Solskyddsstyrning

Easyclickpro manöverdon använder Enocean-teknik (868MHz) med integrerad energimätning.
För rullgardiner och persienner tar inte bara emot radiosignalerna utan skickar även tillbaka sin status med varje tillståndsändring.
Tvåvägs kommunicerande Easyclickpro komponenter kan sedan automatiskt identifieras av regulatorn och integreras i styrprogrammet via en enkel drag-and-drop-operation.
Kontrollprogrammet har tillgång till alla funktioner i Easyclickpro komponenterna, så att exempelvis persienner styras centralt med exakt positionering eller värdena för energiförbrukning registreras.
Integreringen i CentraLine systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden. Antennbussen kan anslutas till HAWK- eller EAGLEHAWK.


Modell: Flush mounting roller/shutter receiver, bidirectional, 2-channel with position detection (D 452 FU-EBIM JR o.T.)


00367113

Centraline EnOcean Easyclick Design fönsterkontakt

Easyclick Batterilös trådlös fönster/dörrkontakt för övervakning av fönster och dörrstatus med Easyclick-radiosignaler som skickas till Hawk- eller Eaglehawk
Easyclick-fönsterkontakten är trådlös och helt underhållsfri med intern soldriven energilagring. Den kan fungera i flera dagar i mörkret. Omedelbar signalöverföring när ett fönster öppnas eller stängs, utlöses av en fönstermagnet.
Integreringen i CentraLine-systemet sker via busskapabla antenner D 450 ANT AX som kan distribueras i byggnaden.Antennbussen är eventuellt ansluten till HAWK- eller EAGLEHAWK.
Modell: Window contact (D 450 FU-FK)


00377806

Centraline EnOcean tillbehör, antennmodul

Antennmodulen är en del av PEHA Easyclick-systemet. Antennmodulen utvecklades som en gateway mellan PEHA Easyclick EnOcean-produkterna och Centraline HAWK / EAGLEHAWK.
Kommunikationsprotokollet mellan Centraline controllers och antennmodulen definieras i en speciell programdrivrutin som är tillgänglig för Centraline AX/NX.
Signalerna överförs över den europeiska harmoniserade frekvensen 868,3 MHz.
Modell: Aerial module (D 450 ANT AX)


0903403

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E
Tillbehör

Adapter för ventilserie V5077B / V5078B43191679-001

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Tillbehör

Återföringspotentiometer 220/135 ohm driftsområde, för 20 mm modeller43191679-002

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Tillbehör

Återföringspotentiometer 220/135 ohm driftsområde, för 38 mm modeller43191679-007

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Tillbehör

Återföringspotentiometer 10 kohm driftsområde, för 20 mm modeller43191679-008

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Tillbehör

Återföringspotentiometer 10 kohm driftsområde, för 38 mm modeller43191679-011

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Tillbehör

Återföringspotentiometer 10 kohm, driftsområde43191679-012

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Tillbehör

Återföringspotentiometer 220 ohm, driftsområde43191680-002

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
Tillbehör

Dubbla ändlägeskontakter SPDT, justerbar (250 V ~, 10 A)43191680-005

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Tillbehör

Dubbla ändlägeskontakter SPDT, justerbar (250 V ~, 10 A)43191680-205

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Tillbehör

Ändlägeskontakt (250 V~, 10 A)43196000-001

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Högtemperatursatser för:

V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..3243196000-002

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Högtemperatursatser för:

V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..8043196000-038

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
Högtemperatursatser för:

V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 mm5112-11/U

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Linkage set for Damper actuators

Linkage set for VBG valves; DN15-32 for usage with S03.. actuators; DN15-50 for usage with N05.., S05.. actuators5112-51/U

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Accessories for DN40, DN50 valves

Linkage set for VBG valves DN40, DN50 to M6061, M70615585100

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN15/20, V5832A
Accessories

Spare adjustment cap (pack of 10)AC-15FT

Centraline Valve Small, Flat sealing, 2-way, PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Accessories

External threaded fitting for DN15 valve, pipe size R3/8"AC-15TF-1

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Accessories for DN15..32 valves

Internal threaded fitting for VBG DN15 valve, pipe size Rp 1/2"AC-20FT

Centraline Valve Small, Flat sealing, 2-way, PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Accessories

External threaded fitting for DN20 valve, pipe size R1/2"AC-20TF

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Accessories for DN15..32 valves

Internal threaded fitting for VBG DN20 valve, pipe size Rp 3/4"AC-25T

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

External threaded fitting for DN25 valve, pipe size R1"AC-25TF

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

Internal threaded fitting for DN25 valve, pipe size Rp1"AC-32T

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

External threaded fitting for DN32 valve, pipe size R11/4"AC-32TF

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

Internal threaded fitting for DN32 valve, pipe size Rp11/4"AC-40T

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

External threaded fitting for DN40 valve, pipe size R11/2"AC-40TF

Centraline Two-way control valve PN16, flat sealing DN25-40, V5832B
Accessories

Internal threaded fitting for DN40 valve, pipe size Rp11/2"AC-50TF

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Accessories for DN40, DN50 valves

Internal threaded fitting for VBG DN50 valve, pipe size Rp 2"ACS-25T

Centraline Valve Small, Flat sealing, 2-way, PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Accessories

External threaded fitting for DN25 valve, pipe size R1"AF00-B65

Centraline Utetemperaturgivare, Pt1000

Godkännanden: IEC751 class B
Temperature element: Pt1000
Temperature range: -40...70C
Monteringsplats: vägg utomhus
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|49mm
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP65


AF10-B65

Centraline Utetemperaturgivare, NTC

Temperature range: -40...70C
Monteringsplats: vägg utomhus
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|49mm
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP65


Temperature element: NTC10k


AF20-B65

Centraline Utetemperaturgivare, NTC

Temperature range: -40...70C
Monteringsplats: vägg utomhus
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|49mm
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP65


Temperature element: NTC20k


AQS-KAM-00

Centraline Kanalgivare CO2 och Temperatur, AQS

För mätning av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Temperature range: 0...50C
CO2 range: 0...2000ppm
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 200mm
Strömförsörjning: 24Vac
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/CO2
Protection class: IP20

AO och extra passiv temperatursensor
Temperature element: Pt1000
Anslutningsplint: 6


AQS-KAM-10

Centraline Kanalgivare CO2 och Temperatur, AQS

För mätning av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Temperature range: 0...50C
CO2 range: 0...2000ppm
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 200mm
Strömförsörjning: 24Vac
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/CO2
Protection class: IP20

AO och extra passiv temperatursensor
Temperature element: NTC10k
Anslutningsplint: 6


AS2

Centraline Ventilställdon för V5421B1090
Tillbehör

ÄndlägesbrytareBACA-A

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Wireless Adapter för kommunikation vid driftsättning

Trådlös Adapter, används i kombination med en bärbar dator som kör NiagaraC7085A1006

Centraline Kanalgivare Temperatur, medelvärdesmätning, Pt1000

Medelvärdes temperaturgivare, flexibel, med kopplingsdosa, en 0,5 m lång anslutningskabel och fyra fästklämmor med skruvar.
För andvändning i kanaler där stora temperaturgradienter kan uppstå.
Den 3 meter långa flexibla givaren har fyra sensorer placerade längs givarens längd.
Temperature element: 4 x Pt1000
Temperature range: -30...70C
Monteringsplats: luftkanal
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP20


C7085A1014

Centraline Kanalgivare Temperatur, medelvärdesmätning, NTC

Medelvärdes temperaturgivare, flexibel, med kopplingsdosa, en 0,5 m lång anslutningskabel och fyra fästklämmor med skruvar.
För andvändning i kanaler där stora temperaturgradienter kan uppstå.
Den 3 meter långa flexibla givaren har fyra sensorer placerade längs givarens längd.
Temperature element: 4 x NTC20k
Temperature range: -30...70C
Monteringsplats: luftkanal
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP20


C7110A1010

Centraline Luftkvalitetsgivare

För detektion av obehagliga lukter, tobaksrök, och ångor som avges av sådana material som möbler, mattor, färg, lim, etc.
Skyddsklass: III as per EN60730-1I IP30 as per EN60529
Justerbar output offset och LED-display
Protection class: IP20
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Output Signal: 0..10V: air quality


C7110C1001A

Centraline Rumstemperatur/CO2-givare

För mätning av CO2 koncentration i byggnader.
Automatic baseline calibration, and quick calibration options.
Protection class: IP20
Temperature range: 0...50C
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
CO2 range: 400...2000/3000ppm


Temperature element: no
LED functions: operation as CO2 indicator
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/CO2


C7110C1080

Centraline Rumstemperatur/CO2-givare

För mätning av CO2 koncentration i byggnader.
Automatic baseline calibration, and quick calibration options.
Protection class: IP20
Temperature range: 0...50C
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
CO2 range: 400...2000/3000ppm


Temperature element: NTC20k
LED functions: no
Output Signal: 0..10V: CO2


C7110D1009A

Centraline Rumstemperatur/CO2-givare

För avkänning eller kontroll av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
LED functions: funktion som närvarogivare
Temperaturbörvärdespotentiometer levereras med 4 börvärdes hjul; vit och blå, relativ och absolut skala.
Automatisk kalibrering och snabbkalibrering.
Output Signal: 0..10V: CO2
CO2 range: 400...2000/3000ppm
Protection class: IP20
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


CDS2000A3000C

Centraline CO2-gasdetektor för kanalapplikation, CDS2000

CDS2000A3000C sensor och styrenhet mäter koldioxidgaskoncentrationen i den ventilerade kanalen. Den här produkten används i ventilations- och luftkonditioneringssystem för att kontrollera mängden frisk utomhusluft som levereras för att upprätthålla acceptabla koldioxidnivåer i lokaler.
Specifikation
Avkänningsmetod: NDIR (Icke-spridande infraröd)
Detektera intervallet: 0-2000 ppm
Strömförsörjning: 24 Vac/dc
Analog utgång: 0-10Vdc (standard) eller 0-20mA (valbar med jumperinställning)
Täckningsområde: cirka 100 m2
Svarstid: Inom 120 sekunder (90% steg)
Skyddsklass: IP63
Alarm relays: SPST relay, normally open, 1A/24Vdc contact rating; activated at greater than 1000ppm, deactivated at less than 900ppm


CL-CARE-80-SI CARE

Centraline Programmeringsverktyg CARE

Excel Computer Aided Regulation Engineering ('CARE') programvara ger grafiska verktyg för att skapa datafiler och kontrollprogram för fritt programmerbara Centra Controllers. CARE kan dessutom ersätta ett LON Engineering Tool för LonMark-kompatibla enheter.
CARE kan användas för att programmera alla applikationer med de friprogrammerbara styrenheterna från CentraLine.
CentraLine CARE stöder:
För C-Bus System: Panther, Excel 80, Excel 100, Tiger (som programmeras som EXCEL 500), XL500, Excel 600 och LION.
För BACnet System: Falcon och EAGLE


CL-ROOMUP

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator
app för driftsättning

Mobilapp. för driftsättningCLAXARENAMIL

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX Video Drivers

Milestone NVM video driver 16 CamerasCLAXARENASBSU1

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL ARENA AX Upgrades

Upgrade CLAXARENASBS01 Small Building Supervisor 1 additional HAWKCLAXARENASBSU5B

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL ARENA AX Upgrades

upgrade SBS05 to SBS10CLAXARENASBSUP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL ARENA AX Upgrades

Upgrade of ARENA AX Small Building Supervisor to full ARENA AXCLAXARENASMS

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

SMS Driver for ARENA AXCLAXDBCSV

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX Database Drivers

Database, CSV Server DriverCLAXDBMYSQL

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX Database Drivers

Database, MySQL DriverCLAXDBSQL

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX Database Drivers

Database, MS SQL Server DriverCLAXDRBAC500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 BACnet pointsCLAXDRBACAWS

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional BACnet AWS feature for ARENA AXCLAXDRBACEXP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional BACnet Server Export feature for ARENA AXCLAXDRBACOWS

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

BACnet IP Driver, OWS certified, with 500 BACnet pointsCLAXDRCBUS

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
C-Bus drivers

AX C-BUS DRIVER UNLIMITED POINTSCLAXDRCBUS500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
C-Bus drivers

AX C-BUS DRIVER LIMITED TO 500 POINTSCLAXDRCBUSUP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
C-Bus drivers

AX C-BUS DRIVER UPGR TO UNLIMITED POINTSCLAXDREIB

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

EIB IP Driver with 500 EIB pointsCLAXDREIB500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 EIB pointsCLAXDRFIDELIO

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Fidelio Hotel booking system driverCLAXDRLONIP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

LON IP Driver with 500 LON pointsCLAXDRLONIP500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 LON pointsCLAXDRMBSIP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

MBus IP Driver with 500 pointsCLAXDRMBSIP500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 MBus IP pointsCLAXDRMTCP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Modbus TCP Driver with 500 Modbus TCP pointsCLAXDRMTCP500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 Modbus TCP pointsCLAXDROBX

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

OBIX Driver for non-Niagara point connectivity with 500 OBIX pointsCLAXDROBX500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 OBIX pointsCLAXDROPC

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

OPC Driver with 500 OPC pointsCLAXDROPC500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 OPC pointsCLAXDRSNMP

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

SNMP Driver with 500 SNMP pointsCLAXDRSNMP500

Centraline ARENA AX (ERSATT AV ARENA NX), Webbaserat SCADA system
CL AX ARENA open system Drivers

Additional 500 SNMP pointsCLCM1C155A

Centraline CentraLine rumstemperatur/CO2 givare

För avkänning eller kontroll av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Skyddsklass: IP30
Utsignal: Följande CO2 utgångssignaler är tillämpliga, analoga eller digitala
0..10V för 0..2000 ppm (fabriksinställning)
0..10V eller 2..10V för 0..2000 ppm eller 0..3000 ppm (konfigurerbar)
Temperature element: NTC20k
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Temperature range: no
Setpoint knob: no
Extra setp. knob: no
Occupancy switch: no
Anslutningsplint: 3
LED functions: CO2 indicator


CLCM1H112

Centraline CentraLine rumstemperatur/R.H. givare

Skyddsklass: IP30
central override of setpoint
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
R.H. range: 20...95%rh
R.H. sensing element: capacitive
R.H. utsignal: 0..10V=
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm
Anslutningsplint: 4


CLCM1T11N

Centraline CentraLine rumstemperaturgivare

Skyddsklass: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Setpoint knob: no
Extra setp. knob: no
Occupancy switch: no
Fan switch: no
Anslutningsplint: 2


CLCM2T11N

Centraline CentraLine rumstemperaturgivare

Skyddsklass: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: no
Fan switch: no
Anslutningsplint: 3


CLCM4C155A

Centraline CentraLine rumstemperatur/CO2 givare

För avkänning eller kontroll av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Skyddsklass: IP30
Utsignal: Följande CO2 utgångssignaler är tillämpliga, analoga eller digitala
0..10V för 0..2000 ppm (fabriksinställning)
0..10V eller 2..10V för 0..2000 ppm eller 0..3000 ppm (konfigurerbar)
Temperature element: NTC20k
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Temperature range: 6...40C
Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Anslutningsplint: 7
LED functions: occupancy


CLCM4T111

Centraline CentraLine rumstemperaturgivare

Skyddsklass: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: no
Anslutningsplint: 7


CLCM5T111

Centraline CentraLine rumstemperaturgivare

Skyddsklass: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: auto/off/on
Anslutningsplint: 7


CLCM6H212

Centraline CentraLine rumstemperatur/R.H. givare, med display

Rumstemperaturgivare med digital display. Modell med R.H. givare.
Display functions: rumstemperatur, temperaturbörvärde, beläggningsstatus, fläkthastighet, fuktighet
Skyddsklass: IP30
Verktygsfri konfiguration:
antal fläkthastigheter
relativt / absolut börvärde
aktivera / inaktivera rumstemperaturdisplayen
centralt överstyrning eller börvärde och fläkthastighet
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: auto/off/1/2/3
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


R.H. range: 10/15/20...95%rh
R.H. sensing element: capacitive
R.H. utsignal: 0..10V=
Anslutningsplint: 8


CLCM6T111

Centraline CentraLine rumstemperaturgivare

Skyddsklass: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: auto/off/1/2/3
Anslutningsplint: 7


CLCM6T21N

Centraline CentraLine rumstemperatur/R.H. givare, med display

Rumstemperaturgivare med digital display. Modell med R.H. givare.
Display functions: rumstemperatur, temperaturbörvärde, beläggningsstatus, fläkthastighet, fuktighet
Skyddsklass: IP30
Verktygsfri konfiguration:
antal fläkthastigheter
relativt / absolut börvärde
aktivera / inaktivera rumstemperaturdisplayen
centralt överstyrning eller börvärde och fläkthastighet
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Setpoint knob: -5...5K
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: auto/off/1/2/3
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm


R.H. range: no
R.H. sensing element: no
R.H. utsignal: no
Anslutningsplint: 7


CLCMNA172B

Centraline CentraLine luftkvalitetsgivare

För att detektera obehagliga lukter, tobaksrök och gaser från material som möbler, mattor, färg, lim, etc.
Skyddsklass: IP30
Utsignal: 0..10Vdc
Justerbar offset.
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|104mm|33mm
LED functions: air quality indication


CLCMTR40

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, utan display

Sylk väggmodul med temperatur, utan displayCLCMTR40-C02

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX
Configurable wall modules, no display

Lynx wall module with temperature + CO2, no displayCLCMTR40-CO2

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, utan display

Sylk väggmodul med temperatur + CO2, utan displayCLCMTR40-H

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, utan display

Sylk väggmodul med temperatur + luftfuktighet, utan displayCLCMTR40-H-CO2

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, utan display

Sylk väggmodul med temperatur + luftfuktighet + luftfuktighet, utan displayCLCMTR42

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Sylk väggmodul med temperatur, med displayCLCMTR42-CO2

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Sylk väggmodul med temperatur + CO2, med displayCLCMTR42-H

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Sylk väggmodul med temperatur + luftfuktighet, med displayCLCMTR42-H-CO2

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Sylk väggmodul med temperatur + luftfuktighet + CO2, med displayCLCMTR71

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Lynx väggmodul med rumstemperaturgivare och bakgrundsbelyst displayCLCMTR71-H

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Lynx väggmodul med rumstemperatur och fuktighetsgivare och bakgrundsbelyst displayCLCMTR75

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Lynx väggmodul med rumstemperaturgivare och bakgrundsbelyst display, LYNX tidkanals stödCLCMTR75-H

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator
Konfigurerbara väggmoduler, med display

Lynx väggmodul med rumstemperatur och fuktighetsgivare och bakgrundsbelyst display LYNX tidkanals stödCLEA2000B21

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: inga inbyggda IO, 600 IO, med inbyggd HMI


CLEA2000B31

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: inga inbyggda IO, 600 IO, med RJ45 uttag för extern HMI


CLEA2014B21

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 14 inbyggda IO, 52 IO, med inbyggd HMI, utan Ethernet


CLEA2014B22

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 14 inbyggda IO, 52 IO, med inbyggd HMI


CLEA2014B31

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 14 inbyggda IO, 52 IO, med RJ45 uttag för extern HMI, utan Ethernet


CLEA2014B32

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 14 inbyggda IO, 52 IO, med RJ45 uttag för extern HMI


CLEA2026B21

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 26 inbyggda IO, 600 IO, med inbyggd HMI


CLEA2026B31

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller

BACnet DDC-styrenhet för alla HVAC-styrprogram och funktioner för byggautomation. Styrenheten är BTL och AMEV AS-A-certifierad, och kan användas för fristående drift och i nätverkssystem.
För alla byggnader.
Control software: friprogrammerbar med Centraline CARE programvara
programmerbar med standardiserade programblock (makron)
Hårdvaruingångar: Inbyggda ingångar och externa ingångsmoduler tillgängliga för:
mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc.
kontaktstatus från reläer, termostater etc.
Hårdvaruutgångar: Utgångar ombord eller externa utgångsmoduler tillgängliga för:
styrenheter som ställdon
enheter som pumpar, fläktar
Operator panels: valfritt inbyggt eller externt HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor
Standard surfplatta, bärbar dator, pekskärm, PC för full funktion via Internet Browser. Dessa paneler kan användas för justering av börvärden, larmgränser, handställning av in / utgångar, överstyrningsfunktioner, trending, systemtgrafik etc. Åtkomstalternativ är USB-port eller Ethernet.
Management applications: ARENA NX
Fristående drift: ja
Bus systembeskrivning: Standard BACnet/IP-kommunikation med andra BACnet-kontrollers och BACnet system
Standard BACnet MS / TP-kommunikation med andra BACnet MS / TP-enheter via ett eller båda RS485 inbyggda gränssnitten.
Panelbuss för kommunikation till panel I / O-moduler via en eller båda inbyggda RS485-gränssnitt.
LonWorks(R) buss via den externa USB-LON gränssnittsadaptern IF LON2, LonWorks(R) transceiver typ FTT10A
M-Bus (R) via inbyggd RS232-gränssnitt plus extern M-Bus nätadapter (t.ex. PW3, PW20, PW60)
Modbus (R) RTU Master via ett inbyggt RS485 gränssnitt
HTTP och HTTPS (säker HTTP) kommunikation med webbläsare.
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en spårhöjd eller max. 45 mm
i skåpets främre dörrar (med tillbehör MVC-80-AC2)
på väggar (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20
Power supply: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtids klockbackup med goldcap kondensator för 72 timmars buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60 från relä, för M-Bus-gränssnitt

BACnet IP och MS/TP controller
Produktbeskrivning: 26 inbyggda IO, 600 IO, med RJ45 uttag för extern HMI


CLEAHMI-BASE

Centraline Operatörspanel för EAGLE och EAGLEHAWK-NX

Extern HMI. Montering i apparatskåpsdörr eller med CLEAHMI-BASE: på vägg/metallyta eller använd som handhållen. Anslutning med Ethernet-kabel, max. 5m


Produktbeskrivning: Väggmonterad subbas för extern HMI; inklusive magneter för magnetmontering och inkl. bakstycke för handhållen


CLEAHMI21

Centraline Operatörspanel för EAGLE och EAGLEHAWK-NX

Extern HMI. Montering i apparatskåpsdörr eller med CLEAHMI-BASE: på vägg/metallyta eller använd som handhållen. Anslutning med Ethernet-kabel, max. 5m


Produktbeskrivning: Extern HMI, med lokal språkoperation och anläggningsspecifik drift via konfigurerbara snabbåtkomstlistor


CLIF-CBUSLC

Centraline C-Bus interface

C-Bus Interface
Produktbeskrivning: C-Bus till TCP/IP-adapter för en fysisk C-Bus och en C-Bus via Lon. För att ansluta en C-Bus via Lon behövs enheten LON-USB-gränssnittet IF-LON2.


CLIOL821A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 8 analog ingångsmodul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt


CLIOL821A-BLK20

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

20x CLIOL821A och 20x XS821-22CLIOL822A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 8 analog utgångsmodul 0..10Vdc, 3-pt, binär 0/10V


CLIOL822A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOL822A och 10x XS821-22CLIOL823A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 12 binär ingångsmodul för kontakt eller pulsräknare 20 Hz


CLIOL823A-BLK20

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

20x CLIOL823A och 20x XS823CLIOL824A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 6 reläutgångsmodul SPDT 250V, 2(1)A, återkoppling


CLIOL824A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOL824A och 10x XS824-25CLIOLR822A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 8 analog utgångsmodul 0..10Vdc, 3-pt, binär 0 / 10V; med handmanöveromkopplare


CLIOLR822A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOLR822A och 10x XS821-22CLIOLR824A

Centraline LON I/O-moduler

LON I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
skåp, DIN-skena, säkringsbox eller väggmontering
handstyrningsomkopplare och potentiometer
LED-funktioner kan konfigureras
säkerhetspositioner som kan konfigureras
fasta terminaler
strömförsörjning 24 Vac
kortslutningsskyddad

LON I/O moduler
Produktbeskrivning: 6 reläutgångsmodul SPDT 250V, 2(1)A, återkoppling; med handmanöveromkopplare


CLIOLR824A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOLR824A och 10x XS824-25CLIOP821A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 8 analog ingångsmodul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt


CLIOP821A-BLK20

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

20x CLIOP821A och 20x XS821-22CLIOP822A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 8 analog utgångsmodul 0..10Vdc, 3-pt, binär 0/10V


CLIOP823A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 12 binär ingångsmodul för kontakt eller pulsräknare 20 Hz


CLIOP823A-BLK20

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

20x CLIOP823A och 20x XS823CLIOP824A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 6 reläutgångsmodul SPDT 250V, 2(1)A, återkoppling


CLIOP830A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS Mixed I/O-moduler, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binära 15Hz, 6 reläer 24V 0,5A
Produktbeskrivning: Mixed I/O-modul med snabbplint


CLIOP830A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOP830ACLIOP831A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS Mixed I/O-moduler, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binära 15Hz, 6 reläer 24V 0,5A
Produktbeskrivning: Mixed I/O-modul med skruvplint


CLIOP831A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOP831ACLIOPR822A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 8 analog utgångsmodul 0..10Vdc, 3-pt, binär 0 / 10V; med handmanöveromkopplare


CLIOPR822A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOPR822A och 10x XS821-22CLIOPR824A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 6 reläutgångsmodul SPDT 250V, 2(1)A, återkoppling; med handmanöveromkopplare


CLIOPR824A-BLK10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Bulk förpackningar

10x CLIOLR824A och 10x XS824-25CLIOPR825A

Centraline PANELBUS I/O-moduler

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd

PANELBUS I/O-moduler, -konfigurerbara LED-funktioner, - säkerhetspositioner, - kortslutningsskydd
Produktbeskrivning: 3-punkts kontrollutgångsmodul, med handmanöveromkopplare; för 1 ställdon


CLLYUB1012S

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

Fristående regulatorer utan tryckgivare och utan ställdon
Hårdvaruingångar: 1 universal
Hårdvaruutgångar: 1 analog, 2 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYUB4024S

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

Fristående regulatorer utan tryckgivare och utan ställdon
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 4 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYUB6438S

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

Fristående regulatorer utan tryckgivare och utan ställdon
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 8 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYUL1012S

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Hårdvaruingångar: 1 universal
Hårdvaruutgångar: 1 analog, 2 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYUL4024S

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 4 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYUL6438S

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 8 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVB0000AS

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

VAV-regulatorer med tryckgivare och spjällmoment 5 Nm
Hårdvaruingångar: no
Hårdvaruutgångar: no
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVB4022AS

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

VAV-regulatorer med tryckgivare och spjällmoment 5 Nm
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 2 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVB4024NS

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

VAV-regulatorer med tryckgivare, utan ställdon
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 4 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVB6436AS

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

VAV-regulatorer med tryckgivare och spjällmoment 5 Nm
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 6 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVB6438NS

Centraline LYNX, Friprogrammerbar BACnet rumsregulator

Regulatorerna är för användning i VAV (Variable Air Volume) och fristående HVAC styrtillämpningar. Varje styrenhet kommunicerar via LonWorks(R) eller BACnet MS/TP nätverkskommunikation. Varje styrenhet erbjuder flexibla, universella ingångar för externa sensorer, digitala ingångar och en kombination av analoga utgångar och digitala Triac-utgångar. Sylkbussen ingår i varje styrenhet, vilket möjliggör anslutning till andra Sylk-aktiverade enheter. Dessa kontroller ger många alternativ och avancerade systemfunktioner, vilket möjliggör toppmoderna individuella rumskontroller. Varje styrenhet är fritt programmerbar och konfigurerbar. Direkt BACnet (MSTP) -anslutning.

VAV-regulatorer med tryckgivare, utan ställdon
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 8 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVL0000AS

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Hårdvaruingångar: no
Hårdvaruutgångar: no
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVL4022AS

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 2 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVL4024NS

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

VAV controllers with pressure sensor and without actuator
Hårdvaruingångar: 4 universal
Hårdvaruutgångar: 2 analog, 4 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVL6436AS

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 6 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLLYVL6438NS

Centraline Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) anslutning: direkt anslutbar

VAV controllers with pressure sensor and without actuator
Hårdvaruingångar: 6 universal, 4 digital
Hårdvaruutgångar: 3 analog, 8 digital
Strömförsörjning: 24Vac


CLMERL2

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator

MERLIN (CLMERRxx) -familjen av rumsregulatorer ger en flexibel, konfigurerbar, behovsstyrd reglering som ger konkreta fördelar för att minska energiförbrukningen och driver nya nivåer av funktionalitet och effektivitet i dagens byggnader. Dessa BACnet MS/TP-baserade rumsregulatorer konfigureras via CL-ROOMUP-appen, stöd för fancoils, luftkvalitetskontroll, golvvärme, kylt och varmt tak samt värmeapplikationer för radiatorer. Det är även möjligt att hantera en blandning av dessa applikationer i en kontroller.
Inbyggd transformator och flexibel användning av reläer och triacs (24 VAC eller 230 VAC), 24 V AC strömförsörjning för fältenheter, Sylk väggmoduler och smart teknik och driftsättningsverktyg minskar den totala installerade kostnaden.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t.ex. rumstemperaturgivare, tilluftstemperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstersensorer, närvaro detektorer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarodetektorer, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med potentialfria kontakter stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensam ingångsanslutning (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP-kommunikation mellan regulatorer
Sylk bus kommunikation till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x/TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
direkt på vägg
Skyddsklass: IP20 (IP30 med extra täcklock)
Reläutgångar: 4
Control software: configurable

STOR Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 2
UI: 6
Triac: 4
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERL4N

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX

The MERLIN NX (CLMERxxN) is a flexible, freely programmable and innovative room controller that offers performance-based engineering with Niagara eXtended (NX) and enables Single-Tool-Engineering throughout the whole Building Management System and allowing cost-effective installation and commissioning. Offline engineering (back-office preparation) and 'live' engineering for application optimization (real time programming) without download provides an optimized workflow.
Scalable and flexible integration options over BACnet MS/TP, Modbus and SYLK-Bus enable demand-led control for HVAC, Light and Blind which enables not only high energy cost savings but also maximizing comfort and well-being.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t ex temperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstergivare, närvarogivarer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarogivare, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med ingång och utgångsanslutningar per relä stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensamma ingångsanslutningar (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP kommunikation mellan controllers
Modbus RTU interface to integrate wall modules, I/O modules, sensors, VAV dampers etc.
Sylkbus till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x / TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
på väggar
Skyddsklass: IP20 (IP30 med tillvalskåpa)
Control software: free programmable

LARGE Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
DI: no
Reläutgångar: 4
Triac: 4
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERL6

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator

MERLIN (CLMERRxx) -familjen av rumsregulatorer ger en flexibel, konfigurerbar, behovsstyrd reglering som ger konkreta fördelar för att minska energiförbrukningen och driver nya nivåer av funktionalitet och effektivitet i dagens byggnader. Dessa BACnet MS/TP-baserade rumsregulatorer konfigureras via CL-ROOMUP-appen, stöd för fancoils, luftkvalitetskontroll, golvvärme, kylt och varmt tak samt värmeapplikationer för radiatorer. Det är även möjligt att hantera en blandning av dessa applikationer i en kontroller.
Inbyggd transformator och flexibel användning av reläer och triacs (24 VAC eller 230 VAC), 24 V AC strömförsörjning för fältenheter, Sylk väggmoduler och smart teknik och driftsättningsverktyg minskar den totala installerade kostnaden.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t.ex. rumstemperaturgivare, tilluftstemperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstersensorer, närvaro detektorer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarodetektorer, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med potentialfria kontakter stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensam ingångsanslutning (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP-kommunikation mellan regulatorer
Sylk bus kommunikation till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x/TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
direkt på vägg
Skyddsklass: IP20 (IP30 med extra täcklock)
Reläutgångar: 4
Control software: configurable

STOR Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
Triac: 4
Strömförsörjning: 24Vac


CLMERL6N

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX

The MERLIN NX (CLMERxxN) is a flexible, freely programmable and innovative room controller that offers performance-based engineering with Niagara eXtended (NX) and enables Single-Tool-Engineering throughout the whole Building Management System and allowing cost-effective installation and commissioning. Offline engineering (back-office preparation) and 'live' engineering for application optimization (real time programming) without download provides an optimized workflow.
Scalable and flexible integration options over BACnet MS/TP, Modbus and SYLK-Bus enable demand-led control for HVAC, Light and Blind which enables not only high energy cost savings but also maximizing comfort and well-being.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t ex temperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstergivare, närvarogivarer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarogivare, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med ingång och utgångsanslutningar per relä stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensamma ingångsanslutningar (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP kommunikation mellan controllers
Modbus RTU interface to integrate wall modules, I/O modules, sensors, VAV dampers etc.
Sylkbus till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x / TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
på väggar
Skyddsklass: IP20 (IP30 med tillvalskåpa)
Control software: free programmable

LARGE Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
DI: no
Reläutgångar: 4
Triac: 4
Strömförsörjning: 24Vac


CLMERL8

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator

MERLIN (CLMERRxx) -familjen av rumsregulatorer ger en flexibel, konfigurerbar, behovsstyrd reglering som ger konkreta fördelar för att minska energiförbrukningen och driver nya nivåer av funktionalitet och effektivitet i dagens byggnader. Dessa BACnet MS/TP-baserade rumsregulatorer konfigureras via CL-ROOMUP-appen, stöd för fancoils, luftkvalitetskontroll, golvvärme, kylt och varmt tak samt värmeapplikationer för radiatorer. Det är även möjligt att hantera en blandning av dessa applikationer i en kontroller.
Inbyggd transformator och flexibel användning av reläer och triacs (24 VAC eller 230 VAC), 24 V AC strömförsörjning för fältenheter, Sylk väggmoduler och smart teknik och driftsättningsverktyg minskar den totala installerade kostnaden.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t.ex. rumstemperaturgivare, tilluftstemperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstersensorer, närvaro detektorer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarodetektorer, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med potentialfria kontakter stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensam ingångsanslutning (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP-kommunikation mellan regulatorer
Sylk bus kommunikation till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x/TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
direkt på vägg
Skyddsklass: IP20 (IP30 med extra täcklock)
Reläutgångar: 4
Control software: configurable

STOR Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
Triac: 4
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERL8N

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX

The MERLIN NX (CLMERxxN) is a flexible, freely programmable and innovative room controller that offers performance-based engineering with Niagara eXtended (NX) and enables Single-Tool-Engineering throughout the whole Building Management System and allowing cost-effective installation and commissioning. Offline engineering (back-office preparation) and 'live' engineering for application optimization (real time programming) without download provides an optimized workflow.
Scalable and flexible integration options over BACnet MS/TP, Modbus and SYLK-Bus enable demand-led control for HVAC, Light and Blind which enables not only high energy cost savings but also maximizing comfort and well-being.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t ex temperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstergivare, närvarogivarer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarogivare, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med ingång och utgångsanslutningar per relä stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensamma ingångsanslutningar (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP kommunikation mellan controllers
Modbus RTU interface to integrate wall modules, I/O modules, sensors, VAV dampers etc.
Sylkbus till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x / TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
på väggar
Skyddsklass: IP20 (IP30 med tillvalskåpa)
Control software: free programmable

LARGE Kapsling (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 6 (2NTC)
DI: 4
Reläutgångar: 4
Triac: 4
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERS4

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator

MERLIN (CLMERRxx) -familjen av rumsregulatorer ger en flexibel, konfigurerbar, behovsstyrd reglering som ger konkreta fördelar för att minska energiförbrukningen och driver nya nivåer av funktionalitet och effektivitet i dagens byggnader. Dessa BACnet MS/TP-baserade rumsregulatorer konfigureras via CL-ROOMUP-appen, stöd för fancoils, luftkvalitetskontroll, golvvärme, kylt och varmt tak samt värmeapplikationer för radiatorer. Det är även möjligt att hantera en blandning av dessa applikationer i en kontroller.
Inbyggd transformator och flexibel användning av reläer och triacs (24 VAC eller 230 VAC), 24 V AC strömförsörjning för fältenheter, Sylk väggmoduler och smart teknik och driftsättningsverktyg minskar den totala installerade kostnaden.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t.ex. rumstemperaturgivare, tilluftstemperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstersensorer, närvaro detektorer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarodetektorer, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med potentialfria kontakter stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensam ingångsanslutning (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP-kommunikation mellan regulatorer
Sylk bus kommunikation till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x/TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
direkt på vägg
Skyddsklass: IP20 (IP30 med extra täcklock)
Reläutgångar: 4
Control software: configurable

LITEN Kapsling (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
Triac: 2
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERS4N

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX

The MERLIN NX (CLMERxxN) is a flexible, freely programmable and innovative room controller that offers performance-based engineering with Niagara eXtended (NX) and enables Single-Tool-Engineering throughout the whole Building Management System and allowing cost-effective installation and commissioning. Offline engineering (back-office preparation) and 'live' engineering for application optimization (real time programming) without download provides an optimized workflow.
Scalable and flexible integration options over BACnet MS/TP, Modbus and SYLK-Bus enable demand-led control for HVAC, Light and Blind which enables not only high energy cost savings but also maximizing comfort and well-being.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t ex temperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstergivare, närvarogivarer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarogivare, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med ingång och utgångsanslutningar per relä stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensamma ingångsanslutningar (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP kommunikation mellan controllers
Modbus RTU interface to integrate wall modules, I/O modules, sensors, VAV dampers etc.
Sylkbus till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x / TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
på väggar
Skyddsklass: IP20 (IP30 med tillvalskåpa)
Control software: free programmable

SMALL Kapsling (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
DI: no
Reläutgångar: 4
Triac: 2
Strömförsörjning: 230Vac


CLMERS5

Centraline MERLIN, Konfigurerbar BACnet rumsregulator

MERLIN (CLMERRxx) -familjen av rumsregulatorer ger en flexibel, konfigurerbar, behovsstyrd reglering som ger konkreta fördelar för att minska energiförbrukningen och driver nya nivåer av funktionalitet och effektivitet i dagens byggnader. Dessa BACnet MS/TP-baserade rumsregulatorer konfigureras via CL-ROOMUP-appen, stöd för fancoils, luftkvalitetskontroll, golvvärme, kylt och varmt tak samt värmeapplikationer för radiatorer. Det är även möjligt att hantera en blandning av dessa applikationer i en kontroller.
Inbyggd transformator och flexibel användning av reläer och triacs (24 VAC eller 230 VAC), 24 V AC strömförsörjning för fältenheter, Sylk väggmoduler och smart teknik och driftsättningsverktyg minskar den totala installerade kostnaden.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t.ex. rumstemperaturgivare, tilluftstemperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstersensorer, närvaro detektorer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarodetektorer, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med potentialfria kontakter stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensam ingångsanslutning (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP-kommunikation mellan regulatorer
Sylk bus kommunikation till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x/TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
direkt på vägg
Skyddsklass: IP20 (IP30 med extra täcklock)
Reläutgångar: 4
Control software: configurable

LITEN Kapsling (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
Triac: 2
Strömförsörjning: 24Vac


CLMERS5N

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX

The MERLIN NX (CLMERxxN) is a flexible, freely programmable and innovative room controller that offers performance-based engineering with Niagara eXtended (NX) and enables Single-Tool-Engineering throughout the whole Building Management System and allowing cost-effective installation and commissioning. Offline engineering (back-office preparation) and 'live' engineering for application optimization (real time programming) without download provides an optimized workflow.
Scalable and flexible integration options over BACnet MS/TP, Modbus and SYLK-Bus enable demand-led control for HVAC, Light and Blind which enables not only high energy cost savings but also maximizing comfort and well-being.
Hårdvaruingångar: en mängd olika sensorer (t ex temperaturgivare, fuktighetsgivare, fönstergivare, närvarogivarer och kortläsare) kan användas
kontaktstatus från närvarogivare, fönsterbrytare, kondenskontakter etc.
Hårdvaruutgångar: reläer med ingång och utgångsanslutningar per relä stöder flexibel användning (N.O.)
triacs med gemensamma ingångsanslutningar (24/230VAC)
Bus systembeskrivning: BACnet MS/TP kommunikation mellan controllers
Modbus RTU interface to integrate wall modules, I/O modules, sensors, VAV dampers etc.
Sylkbus till Honeywell rumsenheter CLCMTR40x / TR42x
RJ45-kontakt för BACnet WiFi-adapter
Montering: DIN skena
i apparatskåp
normkapslingar
på väggar
Skyddsklass: IP20 (IP30 med tillvalskåpa)
Control software: free programmable

SMALL Kapsling (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
DI: no
Reläutgångar: 4
Triac: 2
Strömförsörjning: 24Vac


CLMMI00N31

Centraline EAGLE, Friprogrammerbar controller
Additional product for controllers

CentraLine Touch operator interfaceCLNX--S-NA-1000

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Analytic Points
Modell: Supervisor License 1000 Analytic points


CLNX--S-NA-10000

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Analytic Points
Modell: Supervisor License 10000 Analytic points


CLNX--S-NA-250

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Analytic Points
Modell: Supervisor License 250 Analytic points


CLNX-100N-SMA-1Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-100N maintenance 1 year extension


CLNX-100N-SMA-3Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-100N maintenance 3 year extension


CLNX-100N-SMA-5Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-100N maintenance 5 year extension


CLNX-10N-SMA-1Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-10N maintenance 1 year extension


CLNX-10N-SMA-3Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-10N maintenance 3 year extension


CLNX-10N-SMA-5Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-10N maintenance 5 year extension


CLNX-1N-SMA-1Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-1N maintenance 1 year extension


CLNX-1N-SMA-3Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-1N maintenance 3 year extension


CLNX-1N-SMA-5Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-1N maintenance 5 year extension


CLNX-ALM-PORTALB

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Larmkonsol
Modell: ARENA NX alarm portal


CLNX-C-DR-AXIS-8

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

AXIS 8 CAMERA DRIVER EHNX; HAWK8CLNX-C-DR-JSON

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

JSON INTEGRATION EHNX; HAWK8CLNX-C-DR-MLS-8

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

MILESTONE 8 CAMERA DRIVER EHNX; HAWK8CLNX-C-ESIG-250

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

E-SIGNATURE 250 SECURED POINTSCLNX-C-ESIG-UNL

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

E-SIGNATURE UNLIMITED SECURED POINTSCLNX-C-ESIG-UP250

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

E-SIGNATURE 250 SECURED POINT UPGRADECLNX-C-NA-100

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

ANALYTICS FOR 100 POINTS EHNX; HAWK8CLNX-C-NA-1000

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

ANALYTICS FOR 1000 POINTS EHNX; HAWK8CLNX-C-NA-250

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

ANALYTICS FOR 250 POINTS EHNX; HAWK8CLNX-C-NA-500

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

ANALYTICS FOR 500 POINTS EHNX; HAWK8CLNX-DEVICE-UP-10

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 punkt uppgraderingslicenser

Plus 500 points upgradeCLNX-DEVICE-UP-25

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 punkt uppgraderingslicenser

Plus 1250 points upgradeCLNX-DEVICE-UP-50

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 punkt uppgraderingslicenser

Plus 2500 points upgradeCLNX-DR-MFID

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Licenses
Modell: Fidelio driver for ARENA NX and HAWK8000


CLNX-DR-S-CSV

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX databasdrivrutiner för externa databasprogram
Modell: Driver for CSV database


CLNX-DR-S-MYSQL

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX databasdrivrutiner för externa databasprogram
Modell: Driver for MYSQL database


CLNX-DR-S-ORCL

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX databasdrivrutiner för externa databasprogram
Modell: Driver for ORCL 11G database


CLNX-DR-S-SQL

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX databasdrivrutiner för externa databasprogram
Modell: Driver for SQL database


CLNX-DR-SMS-ALM

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 kommunikationsdrivrutiner

HAWK 8000 SMS driverCLNX-JACE-8000-AX

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 kommunikationsdrivrutiner

HAWK 8000 Nedgradering till Niagara AXCLNX-P-SMA-1Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för open point baserade baslicenser.
Modell: SUP-P maintenance 1 year extension


CLNX-P-SMA-3Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för open point baserade baslicenser.
Modell: SUP-P maintenance 3 year extension


CLNX-P-SMA-5Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för open point baserade baslicenser.
Modell: SUP-P maintenance 5 year extension


CLNX-S-10000P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 10000 open points


CLNX-S-10000P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 10000 points


CLNX-S-100N

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på NIAGARA noder
Modell: Supervisor - 100 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-100N-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Upgrade to 100 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-10N

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på NIAGARA noder
Modell: Supervisor - 10 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-10N-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add 10 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-1250P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 1250 open points


CLNX-S-1250P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 1250 points


CLNX-S-1N-200PP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på NIAGARA noder
Modell: Supervisor - 1 HAWK / EAGLHAWK with 200 proxy points. Does not support the Point List View


CLNX-S-1N-200PP-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Supervisor - Add 1 HAWK / EAGLEHAWK, 200 proxy points


CLNX-S-1N-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add 1 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-25000P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 25000 points


CLNX-S-2500P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 2500 open points


CLNX-S-2500P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 2500 points


CLNX-S-50000P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 50000 open points


CLNX-S-50000P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 50000 points


CLNX-S-5000P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 5000 open points


CLNX-S-5000P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 5000 points


CLNX-S-500P

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på open points
Modell: NX Supervisor with 500 open points


CLNX-S-500P-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 500 points


CLNX-S-5N

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på NIAGARA noder
Modell: Supervisor - 5 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-ESIGN-1K

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX E-sign
Modell: Supervisor E-sign Applic 1000 secured points


CLNX-S-ESIGN-UNL

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX E-sign
Modell: Supervisor E-sign Applic Unlimited secured points


CLNX-S-ESIGN-UP-1K

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX E-sign
Modell: Supervisor E-sign Additional 1000 secured points


CLNX-S-JSON

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Licenses
Modell: JSON Toolkit for supervisor SMA required


CLNX-S-LDAP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: LDAP DB INT Supervisor Card Holder DB


CLNX-S-MAXP-128

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: Supervisor MaxPro 128 Camera Driver


CLNX-S-MAXP-16

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: Supervisor MaxPro 16 Camera Driver


CLNX-S-MAXP-64

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: Supervisor MaxPro 64 Camera Driver


CLNX-S-MLS-16

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: Supervisor Milestone 16 Camera Driver


CLNX-S-MLS-64

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX Camera Licenses
Modell: Supervisor Milestone 64 Camera Driver


CLNX-S-NCLOUD-S10K

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

NIAGARA CLOUD DRIVER 10000 POINTSCLNX-S-NCLOUD-S500

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

NIAGARA CLOUD SENTIENCE 500 POINTSCLNX-S-NCLOUDS1000

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

NIAGARA CLOUD DRIVER 1000 POINTSCLNX-S-NCLOUDS2500

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK NX E-Signature, Camera-, Niagara Analytics, JSON and Cloud drivers

NIAGARA CLOUD DRIVER 2500 POINTSCLNX-S-UNLN

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX baslicens baserat på NIAGARA noder
Modell: Supervisor - unlimited HAWK / EAGLHAWK - only on request, NOTE: Licenses of FOX nodes are indicated by the suffix "N" in the part number


CLNX-S-UNLN-UP

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Upgrade to unlimited number HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-SMA-0001-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 000-099 pointsCLNX-SMA-0001-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 000-099 pointsCLNX-SMA-0001-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 5 year software update for 000-099 pointsCLNX-SMA-0002-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 100-249 pointsCLNX-SMA-0002-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 100-249 pointsCLNX-SMA-0002-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 5 year software update for 100-249 pointsCLNX-SMA-0005-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-0005-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-0005-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 5 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-0010-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-0010-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-0010-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-0025-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-0025-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-0025-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-0100-1YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 1 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-0100-3YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 3 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-0100-5YR

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
EAGLEHAWK SMA Maintenance Licenses Available for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

EHNX 5 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8005-1YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

1 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-3YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

3 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-5YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

5 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8010-1YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

1 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-3YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-5YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

5 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8025-1YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

1 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-3YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-5YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

5 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8100-1YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

1 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-3YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

3 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-5YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

5 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8200-1YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

1 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-3YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

3 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-5YR

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 programuppdateringslicenser

5 year software update for 10000+ pointsCLNX-UNL-SMA-1Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-UNLN maintenance 1 year extension


CLNX-UNL-SMA-3Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-UNLN maintenance 3 year extension


CLNX-UNL-SMA-5Y

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system

ARENA NX is a web-based building monitoring and management solution build upon the powerful Niagara 4 platform. It is capable of integrating CentraLine BACnet and Niagara controllers, third party devices and internet protocols into a centralized software platform that is designed to manage buildings at an corporate level (to handle a huge amount of data). It is used to supervise HVAC systems and non-HVAC systems (e.g. lighting, security, life safety) in a building or across multiple buildings.
ARENA NX serves real-time graphical information to standard web browser clients and also provides server-level functions such as: centralized data logging, archiving, alarming, realtime graphical displays, master scheduling, system-wide database management, and integration with corporate software applications. ARENA NX helps to maximize operating and services opportunities and to minimize associated costs.
The comprehensive graphical engineering tool set (COACH NX) is embedded in the ARENA NX. COACH NX is the single engineering tool for EAGLEHAWK, HAWK and ARENA NX.
Funktioner:
WEB ACCESS Tillgång till larm, diagram, scheman, loggar och konfigurationsdata med webbrowser och mobila enheter
DYNAMISK GRAFIK Fritt konfigurerbart HTML5 användargränssnitt. Stöds av bibliotek och mallfunktioner för effektiv användargränssnittsteknik
LARMHANTERING Sofistikerad larmsegregation, bearbetning, eskalering och routing, inklusive e-postlarmbekräftelse
ANSLUTNING BACnet driver med server och klientstöd. C bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC och SNMP drivrutiner stöds av öppen punkt licens
TIDKANALER Läs / skriv åtkomst till BACnet, C-Bus och Niagara tidkanaler. Globalt schema och kalenderfunktioner Schemaläggning centralt för att hantera enheten utan intern schemaläggningsfunktion
DATA LOGGING Alla punkter kan läggas till i en historikdatabas. Algoritmer för intervall och förändring av värde (COV) stöds. Historikdata kan visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY MANAGER is an optional energy management suite to the supervisor.
REVISION Spårning av databasförändringar, databaslagring och säkerhetskopiering, globala tidsfunktioner, kalender, central planering, kontroll och energistyrningsrutiner
NAVIGATION Navigering kan enkelt anpassas till slutanvändarbehörigheter och behov
SKRIPTING/PROGRAMMERING Fritt programmerade skript och logik kan användas för att genomföra kontroll- och hanteringsfunktioner på övervakningsnivå. Batchfunktioner kan utföras för att ändra inställningar i hela systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
HANTERING AV RUMSTYRNINGAR Stödjer mall för effektiv konfiguration av MERLIN applikationer. BACnet parameterar förbrukar inte licenspunkter.
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTATION Fullständig guide till dokumentation via "ett klick"
DASHBOARDING Datasammanställningsvyer anpassade av slutanvändare
SÖK Hitta data snabbt, med hjälp av sökfunktionen
SÄKERHET Lösenordsskydd och säkerhet med autentisering och krypteringsteknik med valfri säkerhet som stöds via en extern LDAP-anslutning
ANVÄNDARE Stöder ett obegränsat antal användare via Internet/Intranät-åtkomst med en vanlig webbläsare, beroende på värddator/serverresurserna
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
RAPPORTERING Definiera rapporter som kan skapas manuellt eller automatiskt som pdf- eller csv-fil och bifogas e-post

ARENA NX programuppdateringslicenser (SMA) för NIAGARA nod baserade baslicenser.
Modell: SUP-UNLN maintenance 5 year extension


CLNXCOACHSI

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system
COACH software

Annual renewal fee COACH NXCLNXCOACHSI-STK1

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system
COACH software

Annual renewal fee COACH NX + 1 CLNXENGCLNXCOACHSI-STK5

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system
COACH software

Annual renewal fee COACH NX + 5 CLNXENGCLNXCOACHSI1M

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system
COACH software

Support 1 month CL Brand new users onlyCLNXEH-BASLIC

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Baslicens 100 Globala punkter, 255 Panel-Bus punkter och I/O, initial SMA


CLNXEH-BASLIC-5Y

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Basic License 100 Global points, 255 points Panel-Bus and I/O, 5 Years SMA


CLNXEH-BASLIC5005Y

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Basic License 500 Global points and I/O, 5 Years SMA


CLNXEH-BASROOMLIC

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Baslicens 100 Globala punkter och I/O, utan SMA


CLNXEH-BASSMLIC

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Baslicens 100 Globala punkter och I/O, initial SMA


CLNXEH-BASSPLIC

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: EHNX Baslicens 50 Globala punkter, 100 Panel-Bus punkter och I/O, initial SMA


CLNXEH-DEMO

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Baslicenser
Produktbeskrivning: Demolicens, löper ut efter 12 månader.


CLNXEH-DEVICE-UP-1

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökningg med 50 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP-2

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

License upgrade with 100 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökning med 500 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP25

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökning med 1250 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP50

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökning med 2500 open pointsCLNXEH-OLDLIC-UP-1

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

EAGLEHAWK NX plus 50 global points upgradeCLNXEH-OLDLIC-UP-2

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

EAGLEHAWK NX plus 100 global points upgradeCLNXEH-OLDLIC-UP10

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

EAGLEHAWK NX plus 500 global points upgradeCLNXEH-OLDLIC-UP25

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

EAGLEHAWK NX plus 1,250 global points upgradeCLNXEH-OLDLIC-UP50

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

EAGLEHAWK NX plus 2,500 global points upgradeCLNXEHPB100UP

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökning med 102 Panel-Bus/Onboard IO-pointsCLNXEHPB255UP

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
New License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASLIC, CLNXEH-BASLIC-5Y, CLNXEH-BASSPLIC, CLNXEH-BASSMLIC, CLNXEH-BASLIC5005Y

Licensutökning med 255 Panel-Bus/Onboard IO-pointsCLNXEHRBAC250UP

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

License upgrade with 250 Honeywell BACnet integration pointsCLNXEHRLON250UP

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
OLd License upgrades EAGLEHAWK NX Point for CLNXEH-BASROOMLIC (model CLNXEHROOMLIC) and EAGLEHAWK controllers delivered till December 2019 (model CLNXEHLIC)

License upgrade with 250 Honeywell LON integration pointsCLNXEHSERIES00D

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller med inbyggt HMI, utan inbyggda IO


CLNXEHSERIES00ND

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller utan inbyggda IO


CLNXEHSERIES14D

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller med inbyggt HMI, med 14 inbyggda IO


CLNXEHSERIES14ND

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller med 14 inbyggda IO


CLNXEHSERIES26D

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller med inbyggt HMI, med 26 inbyggda IO


CLNXEHSERIES26ND

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller

EAGLEHAWK är en kraftfull hårdvaru- och programvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet, livsäkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. Det stöder därför alla vanliga kommunikationsprotoler, såsom BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler. Eaglehawk gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket säkerställer enastående energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel-Bus I/O-moduler (CLIP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikationsanslutningar: 2 Dual Ethernet 10 / 100Mbps, 2 RS485-portar, 1 RS232-port.
Hårdvaruingångar: Controllers available with 0, 14 or 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus ingångsmoduler tillgängliga för: mätning av temperatur, relativ fuktighet, tryck etc .; kontaktstatus från reläer, termostater; pulsräknare etc.
Hårdvaruutgångar: Styrenheter tillgängliga med 0, 14 eller 26 inbyggda ingångar/utgångar
Panel-Bus utgångsmoduler tillgängliga för: styrenheter som servomotorer, frekvensomriktare för pumpar, fläktar etc.
Operator panels: EAGLEHAWK hanteras via en vanlig webbläsare. Som standard tillhandahåller en integrerad webbserver alla fritt programmerbara operationssidor för full och JAVA-fri webbläsarfunktion
Genom konsekvent användning av programstandarder, kan vilken dator som helst användas som operatörsgränssnitt (klient),inklusive bärbara datorer, stationära datorer eller pekskärms-datorer för montering i apparatskåpsdörrar (IP65)
För mobila enheter, fritt programmerbara webbsidor kan göras tillgängliga
Management applications: ARENA NX
Montering: i apparatskåp
i normkapslingar som överensstämmer med standard DIN43880 och har en höjd på max. 45 mm
i apparatskåpsdörr (med tillbehör MVC-80-AC2)
på vägg (med tillbehör MVC-80-AC1)
Skyddsklass: IP20 (IP30 när den monteras i skåpdörrar med tillbehör MVC-80-AC2)
Power supply: 19..29 Vac or 20..30 Vdc ; 9 VA
Realtidsklocka back-up med Goldcap kondensator för 72 timmar buffert
Använd PW3, PW20 eller PW60, för M-Bus-gränssnitt
Drivers
Inkluderade kommunikationsdrivrutiner: BACnet / IP, BACnet MSTP, DALI, FOX och FOXS, LON FTT10A och IP, KNX / IP, M-Bus, Modbus alla typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade CentraLine drivrutiner och tillägg: Panelbuss, C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Projektdokumentation och Utskrift, IO-skapelse, EnOcean, MQTT
Valfria drivrutiner och applikationer: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering, Cyber Security
Webbserver: Stöder vanligast mobila och PC-webbläsare
Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5)
Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Fullständig och webbläsarbaserad programmeringsalternativ
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som secure boot, krypterat filsystem, tillämpning av starka hash-lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifikathanteringsverktyg för autentisering, revisionslogg och Java-fri åtkomst via webbläsare
Inbyggda och fristående HMI
EAGLEHAWK finns tillgänglig med ett nätverksoberoende HMI i två varianter:
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Fristående HMI: CLEAHMI21 Se även separat beskrivning längre ner. Samma som ovan, men som en separat enhet. Tillåter montering i paneldörrar, på väggar, magnetmontering och handhållen.

EAGLEHAWK Controller Hårdvara, utan licens
Produktbeskrivning: EAGLEHAWK controller med 26 inbyggda IO


CLNXEMC12

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION controller base license 12 meter points. (No upgrades)


CLNXEMS100-UP

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION supervisor license add 100 meter points


CLNXEMS1K-UP

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION supervisor license add 1000 meter points


CLNXEMS25

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION supervisor base license 25 meter points


CLNXEMS50-UP

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION supervisor license add 50 meter points


CLNXEMS500-UP

Centraline ENERGY MANAGER NX

ENERGY MANAGER NX is an energy benchmarking and analysis tool, developed for the HVAC market, built on Niagara NX using HTML5 technology, providing a large range of techniques for managing all aspects of energy related data. EnergyVision NX is the ideal system to:
hjälpa till att hantera energi, analysera och optimera driften av anläggningar
mäta prestanda över flera nivåer inom din byggnad eller egendom
Det är fullt webbaserat och kan integrera data från ett brett spektrum av befintliga system. HAWK och ARENA AX kan tillhandahålla data från de flesta mätinstrument som används på marknaden. Det möjliggör en integrerad lösning som gör det möjligt för användaren att samla och hantera alla aspekter av deras energidata på en central plats.
FUNKTIONER och FÖRDELAR
Helt integrerad i Niagara NX: Energy Manager Spara kostnader. Ingen extra utrustning behövs. Få mätdata från de flesta mätkommunikationsprotokoll på marknaden.
Energy Manager samlar automatiskt och aggregerade mätdata. Inget behov av kostsamma datainsamlingsenheter.Pålitlig och kontinuerlig datainsamling. Inget behov av att skicka fastighetskötare att notera mätdata.
Övervaka energiförbrukningen med dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. Lätt att hitta energitjuvar.
Analysera energiprofiler. Upptäcka slöseri med energi Optimera energieffektivitet.
Översätt råa energivärden till monetära enheter. Energy Manager har alltid en översikt över energikostnaderna.Jämför faktiska kostnader med budget.
Energibalansgrafer, med dagliga, veckovisa, månatliga, årliga visningar. Bevisa effektiviteten i dina energibesparande åtgärder.Lätt förstå hur din energiförbrukning är mot målprofiler eller historiska förbrukningar.
Visualisering och rangordning av förbrukning mellan mätare, zoner, system, byggnader, platser. Få en översikt över dina högsta konsumenter. Börja optimera din energieffektivitet, där du kan uppnå de största besparingarna.
Snabba och automatiska rapporter för användare, energichefer och revisorer. Spara kostnader för att generera energirapporter. Har relevanta data för energichef och revisorer med högsta noggrannhet och just i tid.
Kiosk Mode - en roterande sekvens av lättförståelig energieffektivitetsdata. Använd i en byggnads foajé eller mottagning för att öka medvetenheten hos hyresgäster..
Honeywell erbjuder komplett mätportfölj. Honeywell erbjuder alla nödvändiga mätinstrument som startar från en och tre fas elmätare, värme, kylenergimätare, varm och kallvattenmätare och alla typer av flödesmätare.
Kostnadseffektiv lösning. Logotyper / layout kan anpassas kostnadsfritt.Alla komponenter ingår i AX-paletten för teknisk support. Befintliga BACnet Scheman kan användas.Befintliga BACnet Scheman kan användas.
Låg utbildningsinsats för ingenjörer och användare. Låg utbildningsinsats för kunder och partners / ingenjörer.Träningsvideo finns på partnerwebben.Mycket enkel installation och start.
Cybersäkerhet. Följer de senaste säkerhetsstandarderna för Internet.
HTML5 för smartphones, surfplattor och PC.


Produktbeskrivning: ENERGY VISION supervisor license add 500 meter points


CLNXENG

Centraline ARENA NX, Webbaserat SCADA system
COACH software

Workplace engineering licenseCLNXHAWK8-8005

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 250 points


CLNXHAWK8-8010

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 500 points


CLNXHAWK8-8025

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 1250 points


CLNXHAWK8-8100

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 5000 points


CLNXHAWK8-8100P

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 100 points


CLNXHAWK8-8200

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 Basic License 10000 points


CLNXHAWK8-CLIP

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Reservdelar

HAWK 8000 CentraLine clipCLNXHAWK8-CLIP-BLK

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Reservdelar

HAWK 8000 CentraLine clip, 20 piecesCLNXHAWK8-DEMO

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Basic Licenses
Produktbeskrivning: HAWK8 DEMO License


CLNXHAWK8-SD

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Reservdelar

HAWK 8000 SD KORTCLNXSERIES8

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Controller Hardware, without License
Produktbeskrivning: HAWK 8000, no WIFI


CLNXSERIES8W02

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller

HAWK 8000 är en kraftfull hårdvaru- och mjukvaruplattform avsedd att hantera HVAC och icke-HVAC-system (t ex belysning, säkerhet) i en byggnad och över flera byggnader. HAWK8000 stöder därför alla vanliga kommunikationsprotokoll, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus och många fler.HAWK 8000 gör det möjligt att använda CentraLine Application Library, vilket garanterar oöverträffad energieffektivitet samt maximal applikationssäkerhet. Detta säkerställer att internationella standarder som EN 15232 är uppfyllda.
Hårdvara in-/utgångar
CentraLine Panel Bus I/O-moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O-moduler (CLIOL)
Inbyggda kommunikations anslutnigar: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2st RS485-portar
Ytterligare kommunikationsingångar/utgångar via expansionsmoduler: Upp till 4 RS485-portar, upp till 4 RS232-portar, upp till 4 LON FTT10A-portar
Drivers
Inkluderade kommunikations drivrutiner: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A and IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderade Centralinespecifika kommunikations drivrutiner och utökade funktioner: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and printout, IO Creation and EnOcean
Ytterligare drivrutiner och program möjliga att komplettera med: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Webbserver och programmering
Webbserver: Stödjer vanligaste mobil- och PC-webbläsare. Ger JAVA-fria webbsidor (HTML5). Ger full funktionell läs- och skrivåtkomst till programmet, inklusive programmering
Programmering: Full och webbläsarbaserad programmeringsalternativ, Programmering via COACH NX eller COACH AX
Cyber Säkerhet
HAWK 8000 använder branschens bästa praxis för cybersäkerhet. Detta inkluderar funktioner som säker start, hantering av stark hashed passord, rollbaserad åtkomstkontroll, TLSv1 för säker kommunikation, certifieringsverktyg för autentisering, revisionslog och Java-fri åtkomst via webbläsare

HAWK 8000 Controller Hardware, without License
Produktbeskrivning: HAWK 8000, with WIFI


COMP-IP21-KIT1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 IP20 till IP21 uppgraderingssats
Produktbeskrivning: IP21 enclosure upgrade kit for SmartDrive HVAC232/402, size MI1
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-IP21-KIT2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 IP20 till IP21 uppgraderingssats
Produktbeskrivning: IP21 enclosure upgrade kit for SmartDrive HVAC232/402, size MI2
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-IP21-KIT3

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 IP20 till IP21 uppgraderingssats
Produktbeskrivning: IP21 enclosure upgrade kit for SmartDrive HVAC232/402, size MI3
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-LOADER

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive PC verktyg och kablar
Produktbeskrivning: SmartDrive Compact Parameter nedladdning/uppladdning och PC-gränssnitt verktyg med kabel för USB-anslutning till PC
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-LOADER-NC

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive PC verktyg och kablar
Produktbeskrivning: SmartDrive Compact Parameter nedladdning / uppladdning och PC-gränssnittsverktyg utan kabel
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-NEMA1-KIT1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 IP20 till IP21 uppgraderingssats
Produktbeskrivning: IP21 enclosure upgrade kit with additional wiring terminal cover for SmartDrive HVAC232/402, size MI1
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


COMP-NEMA1-KIT3

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 IP20 till IP21 uppgraderingssats
Produktbeskrivning: IP21 enclosure upgrade kit with additional wiring terminal cover for SmartDrive HVAC232/402, size MI3
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


CONTROL-BOARD1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Control Spares
Produktbeskrivning: Control box and boards for HVAC400 drives
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


CRT12

Centraline Transformator

Skyddsklass: IP00
Inspänning: 220/230 V selectable, 50Hz
Utspänning: 24Vac
With mains fuse. VDE0551 mark.


Modell: 288 VA


CRT2

Centraline Transformator

Skyddsklass: IP00
Inspänning: 220/230 V selectable, 50Hz
Utspänning: 24Vac
With mains fuse. VDE0551 mark.


Modell: 48 VA


CRT6

Centraline Transformator

Skyddsklass: IP00
Inspänning: 220/230 V selectable, 50Hz
Utspänning: 24Vac
With mains fuse. VDE0551 mark.


Modell: 144 VA


CRT6-12

Centraline Transformator, 2 sekundära lindningar

Skyddsklass: IP00
Inspänning: 230 V, 50Hz
Utspänning: 2 x 24Vac, sseparerade
Med nätsäkring. VDE0551 märkt.


Modell: 150/250 VA


CRT6-6

Centraline Transformator, 2 sekundära lindningar

Skyddsklass: IP00
Inspänning: 230 V, 50Hz
Utspänning: 2 x 24Vac, sseparerade
Med nätsäkring. VDE0551 märkt.


Modell: 144/144 VA


DCM025

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.04...0.25bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.03bar
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCM06

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.1...0.6bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.04bar
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCM1

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.2...1.6bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.04bar
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCM10

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 1...10bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.3bar
Max. tryck: 25bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM16

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 3...16bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.5bar
Max. tryck: 25bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM25

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 4...25bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 1bar
Max. tryck: 60bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM3

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.2...2.5bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.1bar
Max. tryck: 16bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM40

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 8...40bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 1.3bar
Max. tryck: 60bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM6

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.5...6bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.15bar
Max. tryck: 16bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCM63

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 16...63bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 2bar
Max. tryck: 130bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV025

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 0.04...0.25bar
Adjustable switching differential: 0.03...0.4bar
Switching differential: no
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCMV06

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 0.1...0.6bar
Adjustable switching differential: 0.04...0.5bar
Switching differential: no
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCMV1

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 0.2...1.6bar
Adjustable switching differential: 0.07...0.55bar
Switching differential: no
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Copper + Brass


DCMV10

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 1...10bar
Adjustable switching differential: 0.5...2.8bar
Switching differential: no
Max. tryck: 25bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV16

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 3...16bar
Adjustable switching differential: 0.7...3.5bar
Switching differential: no
Max. tryck: 25bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV25

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 4...25bar
Adjustable switching differential: 1.3...6bar
Switching differential: no
Max. tryck: 60bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV3

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 0.2...2.5bar
Adjustable switching differential: 0.15...1.5bar
Switching differential: no
Max. tryck: 16bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV40

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 8...40bar
Adjustable switching differential: 2.2...6.6bar
Switching differential: no
Max. tryck: 60bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV6

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 0.5...6bar
Adjustable switching differential: 0.25...2bar
Switching differential: no
Max. tryck: 16bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCMV63

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Justerbar tryckhysteres
Pressure adjustment range: 16...63bar
Adjustable switching differential: 3...10bar
Switching differential: no
Max. tryck: 130bar
Sensing element material: Stainless Steel


DCPSU-24-1.3

Centraline DC Nätaggregat

Enfas switchande nätaggregat 24 Vdc
Skydd mot kortslutning
Enkel montering på DIN-skena
2 x 24 V snabbplintar
Utspänningen kan justeras


Produktbeskrivning: DC Nätaggregat 1,3A


DCPSU-24-2.5

Centraline DC Nätaggregat

Enfas switchande nätaggregat 24 Vdc
Skydd mot kortslutning
Enkel montering på DIN-skena
2 x 24 V snabbplintar
Utspänningen kan justeras


Produktbeskrivning: DC Nätaggregat 2,5A


DCPSU-24-4

Centraline DC Nätaggregat

Enfas switchande nätaggregat 24 Vdc
Skydd mot kortslutning
Enkel montering på DIN-skena
2 x 24 V snabbplintar
Utspänningen kan justeras


Produktbeskrivning: DC Nätaggregat 4A


DNM025

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)

För övertrycksmätning av icke-aggressiva vätskor och gasformiga medier.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: invändig gänga G1/4, utvändig gänga G1/2
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Protection class: IP54
Housing material: robust hölje av havsvattenbeständigt pressgjuten aluminium GD Al Si 12.
Media temp.: -25...70C
Media temp. limit: temperaturer upp till 85oC är tillåtna under korta perioder. Högre temperaturer är möjliga, förutsatt att gränsen skyddas med lämpliga åtgärder (t ex vattenrörsfälla, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)
Omgivningstemperatur: -25...70C
Ambient temp. limit: vid temperaturer under 0oC, se till att ingen vattenkondens kan uppstå i givaren och i omkopplaren
Switch function/capacity: SPDT Microswitch 250 Vac; kapacitet 5 A induktiv, 8 A resistiv
Optional functions: lägg till typnumren nedan till de angivna typnumren för extra funktionalitet enligt beskrivningen
-301 : terminalanslutningshus, IP65
-307 : två mikrobrytare, parallell eller i följd, fast växlingsintervall, kapsling, IP65
-217 : två mikrobrytare, 1 plugg, växling i följd, inställbart växlingsintervall
-213 : förgyllda kontakter, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA. Inte tillgängliga med justerbar växlingsskillnad.
-351 : skyddsklass IP65 och kapsling med ytskydd (kemisk version)
-513 : guldpläterade kontakter, växlingsdifferens permanent, IP65, växlingskapacitet: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; lämplig galvanisk frånskiljare nödvändig, skyddsnivå Ex-I
Certificates: SIL 2 enligt IEC 61508-2
Media typ: liquid or gas
Scale calibration: falling pressure

Fast tryckshysteres
Pressure adjustment range: 0.04...0.25bar
Adjustable switching differential: no
Switching differential: 0.03bar
Max. tryck: 6bar
Sensing element material: Stainless Steel


DPS1000

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)

Filtervakt eller flödesvakt för luft, icke-brännbara, icke aggressiva gaser i luftkonditionering och ventilationsinstallationer.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: Plastanslutningsdel för 5 mm (invändigt) slang
Electrical connection: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) or screw terminals
Protection class: IP54
Sensing element material: ABS + Silicon
Media temp.: -20...85C
Omgivningstemperatur: -20...85C
Switch function/capacity: SPDT switch 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certificates: CE0085AR0013 according EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Tillbehör som medföljer tryckbrytare: 2 m kisel slang, 2 anslutningar med monteringsskruvar, två självgängande skruvar för montering, 3 skruvanslutningar för elektrisk anslutning.
Media typ: luft
Max. tryck: 10kPa


Pressure adjustment range: 200...1000Pa
Switching differential: 100Pa


DPS200

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)

Filtervakt eller flödesvakt för luft, icke-brännbara, icke aggressiva gaser i luftkonditionering och ventilationsinstallationer.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: Plastanslutningsdel för 5 mm (invändigt) slang
Electrical connection: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) or screw terminals
Protection class: IP54
Sensing element material: ABS + Silicon
Media temp.: -20...85C
Omgivningstemperatur: -20...85C
Switch function/capacity: SPDT switch 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certificates: CE0085AR0013 according EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Tillbehör som medföljer tryckbrytare: 2 m kisel slang, 2 anslutningar med monteringsskruvar, två självgängande skruvar för montering, 3 skruvanslutningar för elektrisk anslutning.
Media typ: luft
Max. tryck: 10kPa


Pressure adjustment range: 20...200Pa
Switching differential: 10Pa


DPS2500

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)

Filtervakt eller flödesvakt för luft, icke-brännbara, icke aggressiva gaser i luftkonditionering och ventilationsinstallationer.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: Plastanslutningsdel för 5 mm (invändigt) slang
Electrical connection: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) or screw terminals
Protection class: IP54
Sensing element material: ABS + Silicon
Media temp.: -20...85C
Omgivningstemperatur: -20...85C
Switch function/capacity: SPDT switch 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certificates: CE0085AR0013 according EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Tillbehör som medföljer tryckbrytare: 2 m kisel slang, 2 anslutningar med monteringsskruvar, två självgängande skruvar för montering, 3 skruvanslutningar för elektrisk anslutning.
Media typ: luft
Max. tryck: 10kPa


Pressure adjustment range: 500...2500Pa
Switching differential: 150Pa


DPS400

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)

Filtervakt eller flödesvakt för luft, icke-brännbara, icke aggressiva gaser i luftkonditionering och ventilationsinstallationer.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: Plastanslutningsdel för 5 mm (invändigt) slang
Electrical connection: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) or screw terminals
Protection class: IP54
Sensing element material: ABS + Silicon
Media temp.: -20...85C
Omgivningstemperatur: -20...85C
Switch function/capacity: SPDT switch 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certificates: CE0085AR0013 according EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Tillbehör som medföljer tryckbrytare: 2 m kisel slang, 2 anslutningar med monteringsskruvar, två självgängande skruvar för montering, 3 skruvanslutningar för elektrisk anslutning.
Media typ: luft
Max. tryck: 10kPa


Pressure adjustment range: 40...400Pa
Switching differential: 20Pa


DPS500

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)

Filtervakt eller flödesvakt för luft, icke-brännbara, icke aggressiva gaser i luftkonditionering och ventilationsinstallationer.
Kind of pressure: overpressure, relative
Pressure connection: Plastanslutningsdel för 5 mm (invändigt) slang
Electrical connection: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) or screw terminals
Protection class: IP54
Sensing element material: ABS + Silicon
Media temp.: -20...85C
Omgivningstemperatur: -20...85C
Switch function/capacity: SPDT switch 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certificates: CE0085AR0013 according EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Tillbehör som medföljer tryckbrytare: 2 m kisel slang, 2 anslutningar med monteringsskruvar, två självgängande skruvar för montering, 3 skruvanslutningar för elektrisk anslutning.
Media typ: luft
Max. tryck: 10kPa


Pressure adjustment range: 50...500Pa
Switching differential: 20Pa


DPSK

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)
Tillbehör

Duct Kit, including 2m silicone-hose and 2 joining pipes DPSJ with screwsDPSL

Centraline Differenstryckvakt för luft (DPS)
Tillbehör

L-formad konsol för installation med 90 grader, t.ex. vid takDPTA25

Centraline Differenstryckgivare för luft (DPTA)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
För filter-, vätske-, nivåövervakning, fan-, blower-, ventil-, FLAP, kontroll luftflöde, och miljöskydd.
Pressure connection: 6mm slang rör
Electrical connection: M20x1,5
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Automatic zeroing for all ranges
Duct Kit DPSK included in delivery of single package
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM
Protection class: IP54
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire

1 mätområde
Pressure range: 0...25Pa
Display: no


DPTA25S

Centraline Differenstryckgivare för luft (DPTA)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
För filter-, vätske-, nivåövervakning, fan-, blower-, ventil-, FLAP, kontroll luftflöde, och miljöskydd.
Pressure connection: 6mm slang rör
Electrical connection: M20x1,5
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Automatic zeroing for all ranges
Duct Kit DPSK included in delivery of single package
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM
Protection class: IP54
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire

1 mätområde
Pressure range: -25...25Pa
Display: no


DPTA25SD

Centraline Differenstryckgivare för luft (DPTA)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
För filter-, vätske-, nivåövervakning, fan-, blower-, ventil-, FLAP, kontroll luftflöde, och miljöskydd.
Pressure connection: 6mm slang rör
Electrical connection: M20x1,5
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Automatic zeroing for all ranges
Duct Kit DPSK included in delivery of single package
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM
Protection class: IP54
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire

1 mätområde
Pressure range: -25...25Pa
Display: yes


DPTAQ8

Centraline Differenstryckgivare för luft (DPTA)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
För filter-, vätske-, nivåövervakning, fan-, blower-, ventil-, FLAP, kontroll luftflöde, och miljöskydd.
Pressure connection: 6mm slang rör
Electrical connection: M20x1,5
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Automatic zeroing for all ranges
Duct Kit DPSK included in delivery of single package
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM
Protection class: IP54
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire

8-range models; range selectable by rotary switch: -50/+50, -10/+100, -250/+250, -500/+500, -1000/+1000, 0-250, 0-500, 0-1000 Pa
Pressure range: Eight ranges...1000Pa
Display: no


DPTAQ8D

Centraline Differenstryckgivare för luft (DPTA)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
För filter-, vätske-, nivåövervakning, fan-, blower-, ventil-, FLAP, kontroll luftflöde, och miljöskydd.
Pressure connection: 6mm slang rör
Electrical connection: M20x1,5
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Automatic zeroing for all ranges
Duct Kit DPSK included in delivery of single package
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM
Protection class: IP54
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire

8-range models; range selectable by rotary switch: -50/+50, -10/+100, -250/+250, -500/+500, -1000/+1000, 0-250, 0-500, 0-1000 Pa
Pressure range: Eight ranges...1000Pa
Display: yes


DPTE100

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: 0...100/250Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE1000

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: 0...1000/2500Pa
Max. tryck: 40kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE1000D

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: 0...1000/2500Pa
Max. tryck: 40kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE1000S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: -1000...1000Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE1000SD

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: -1000...1000Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE1002

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: 0...1000/2500Pa
Max. tryck: 40kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE100D

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: 0...100/250Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE100S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: -100...100Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE100SD

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: -100...100Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE102

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: 0...100/250Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE102S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: -100...100Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE250

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: 0...250/500Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE250D

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: 0...250/500Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE252

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: 0...250/500Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE500

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: 0...500/1000Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE5000

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: 0...5000/10000Pa
Max. tryck: 60kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE5000D

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: 0...5000/10000Pa
Max. tryck: 60kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE5002

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: 0...5000/10000Pa
Max. tryck: 60kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE500D

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: 0...500/1000Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE500S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: -500...500Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE502

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: 0...500/1000Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DPTE50S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA, analog utgång, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz
Pressure range: -50...50Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE50SD

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

3-tråds modeller, valbar 0 - 10 V / är 4 - 20 mA analog utsignal, matningsspänning 18-30 VAC / DC, 50/60 Hz; MED LED-skärm
Pressure range: -50...50Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 0..10V/4..20mA
Display: yes
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


DPTE52S

Centraline Differenstryckgivare för luft(DPTE)

Differenstryckssändare för luftkonditionering/ventilation.
Luftkonditionering och ventilationssystem, Byggautomation, Miljöskydd, Fläkt- och ventilationsreglering, Ventil och spjällstyrning, Filter och fläktövervakning
Pressure connection: 6mm slang
Electrical connection: M20x1,5
Protection class: IP54
Housing material: ABS och POM
Sensing method: piezoresistive
Media temp.: 0...50C
Duct Kit DPSK included in delivery of single package.
Media typ: luft
Kind of pressure: differential pressure, relative
Sensing element material: ABS + POM

2-tråds modeller, analog utgång 4 - 20 mA, matningsspänning 16-32 VDC
Pressure range: -50...50Pa
Max. tryck: 20kPa
Output Signal: 4..20mA
Display: no
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


DRA-02L

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Displaymontage satser
Produktbeskrivning: NXL dörrmonterings sats för display, 2m kabel
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


DRA-04B

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Displaymontage satser
Produktbeskrivning: NXS dörrmonterings sats för display, 4m kabel
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


DRA02B

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Displaymontage satser
Produktbeskrivning: NXS dörrmonterings sats för display, 2m kabel
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


EEM-CONVERT

Centraline Pulsomvandlare till Modbus, 4 ingångar, EEM-CONVERT

S0-Pulsräknare med Modbus-gränssnitt gör det möjligt att räkna puls från Mätare (El, gas, vatten, etc.) med S0-Pulse (mätare utan intelligent gränssnitt som Modbus), memorera detta och skicka till BMS System via Modbus RTU-gränssnitt.
230 Vac, 50 Hz power supply
Up to 99 S0-Modbus Modules on the same bus
4 S0 pulse inputs (S01+...S04+) per S0-Modbus Module
Up to 396 S0 devices on the same Modbus
The inputs comply with the S0 standard EN62053-31
Integrated RS-485 termination resistor
LED for bus activity indication
Interface: ModBus RTU


EEM230-D-M-MID

Centraline Elmätare, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Elenergimätare med direkt avläsning av alla relevanta data, såsom energi (total och partiell), ström och spänning, aktiv och reaktiv effekt.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, tydlig avläsning med 6 mm höga siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi
Återställbart värde för partiell energi
Visning av momentan effekt
Reaktiv effekt tillgänglig via gränssnitt
Visning av spänning
Visning av ström
Tydlig felindikering
Input voltage: 1x 230V, 50Hz
Input current: up to 32A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: M-Bus


EEM230-D-MO-MID

Centraline Elmätare, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Elenergimätare med direkt avläsning av alla relevanta data, såsom energi (total och partiell), ström och spänning, aktiv och reaktiv effekt.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, tydlig avläsning med 6 mm höga siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi
Återställbart värde för partiell energi
Visning av momentan effekt
Reaktiv effekt tillgänglig via gränssnitt
Visning av spänning
Visning av ström
Tydlig felindikering
Input voltage: 1x 230V, 50Hz
Input current: up to 32A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: ModBus RTU


EEM230-D-P-MID

Centraline Elmätare, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Elenergimätare med direkt avläsning av alla relevanta data, såsom energi (total och partiell), ström och spänning, aktiv och reaktiv effekt.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, tydlig avläsning med 6 mm höga siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi
Återställbart värde för partiell energi
Visning av momentan effekt
Reaktiv effekt tillgänglig via gränssnitt
Visning av spänning
Visning av ström
Tydlig felindikering
Input voltage: 1x 230V, 50Hz
Input current: up to 32A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: pulse


EEM230-SEALCAP

Centraline Elmätare, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D


20 sealcaps (for 10 energy meters)EEM400-D-M-MID

Centraline Elmätare, 3 fas, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, rensa utläsning med 6 mm långa siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
2 tariffer
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänning i varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 65A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: M-Bus


EEM400-D-MO-MID

Centraline Elmätare, 3 fas, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, rensa utläsning med 6 mm långa siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
2 tariffer
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänning i varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 65A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: ModBus RTU


EEM400-D-P-MID

Centraline Elmätare, 3 fas, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-siffrig display, rensa utläsning med 6 mm långa siffror
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
2 tariffer
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänning i varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 65A, direct measurement
Certificates: MID


Interface: pulse


EEM400-SEALCAP

Centraline Elmätare, 3 fas, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D


20 sealcaps (for 5 energy meters)EEM400C-D-M-MID

Centraline Elmätare, 3 fas för strömtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-digits display, clear read-out with 6 mm tall figures
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
CT-förhållandet är blockerad genom en Bygel
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänningen för varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 1500A via external current transformer
Certificates: MID


Interface: M-Bus


EEM400C-D-MO-MID

Centraline Elmätare, 3 fas för strömtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-digits display, clear read-out with 6 mm tall figures
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
CT-förhållandet är blockerad genom en Bygel
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänningen för varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 1500A via external current transformer
Certificates: MID


Interface: ModBus RTU


EEM400C-D-P-MID

Centraline Elmätare, 3 fas för strömtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Elektrisk energimätare med direktläsning av all relevant data, såsom energi (totalt och partiellt), ström och spänning för varje fas och aktiv och reaktiv effekt för varje fas och för de tre faserna.
Noggrannhetsklass B enligt EN50470-3, noggrannhetsklass 1 enligt IEC62053-21
7-digits display, clear read-out with 6 mm tall figures
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätning av total och partiell förbrukad energi, delvis återställbar
CT-förhållandet är blockerad genom en Bygel
Visning av momentan effekt för varje fas och alla faser
Visning av spänningen för varje fas
Visning av ström
Reaktiv effekt för varje och / eller alla faser som är tillgängliga via gränssnittet
Energivärde läsbar utan strömförsörjning
Tydlig felindikering
Input voltage: 3x 230/400V, 50Hz
Input current: up to 1500A via external current transformer
Certificates: MID


Interface: pulse


ENC-Slot MI1-MI3

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: Obligatoriskt yttre skydd för optionskort på HVAC232/402 ramstorlek 1..3 för enheter upp till 5,5 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


ETR2

Centraline Transformator vägg montage

Transformator som ska monteras utanför skåp, byggd i slutet hus.
Skyddsklass: IP54
Inspänning: 220 V, 50/60Hz
Utspänning: 24Vac
Power 45 VA
With mains cable 1,5 m and mains plug.
With low voltage cable 3 m, without plug.


EW7730A1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A1225

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 100mm
Nominellt flöde (qp): 15m3/h
Längd: 100mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A1400

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A2000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A2025

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 100mm
Nominellt flöde (qp): 25m3/h
Längd: 130mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A3600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: G 1 1/4
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A4000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 32mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A4600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: G 2
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A4800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A5200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 50mm
Nominellt flöde (qp): 15m3/h
Längd: 270mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A6000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 65mm
Nominellt flöde (qp): 25m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A7000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 80mm
Nominellt flöde (qp): 40m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730A7800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730A Ultrasonic hydronic meter for heating applications
Media: heating water
DN size: 100mm
Nominellt flöde (qp): 60m3/h
Längd: 360mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7730K1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730K Ultrasonic hydronic meter for heating applications; with M-Bus and pulse input modules
Media: heating water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus + puls in
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7730M1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730M Ultrasonic hydronic meter for heating applications, with M-Bus module
Media: heating water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7730M2000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730M Ultrasonic hydronic meter for heating applications, with M-Bus module
Media: heating water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...130C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7730M3600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7730M Ultrasonic hydronic meter for heating applications, with M-Bus module
Media: heating water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: G 1 1/4
Media temp.: 5...150C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731A1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A1223

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A2000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A2023

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A2323

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 190mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A3600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: G 1 1/4
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A3623

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A3823

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A4000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 32mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A4600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: G 2
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A4623

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A4800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A4823

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A5200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 50mm
Nominellt flöde (qp): 15m3/h
Längd: 270mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A5223

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 50mm
Nominellt flöde (qp): 15m3/h
Längd: 270mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A6000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 65mm
Nominellt flöde (qp): 25m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A6023

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 65mm
Nominellt flöde (qp): 25m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A7000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 80mm
Nominellt flöde (qp): 40m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731A7023

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications
Media: heating or chilled water
DN size: 80mm
Nominellt flöde (qp): 40m3/h
Längd: 360mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable


EW7731A7800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731A Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications Retrofittable (Two Slots)
Media: heating or chilled water
DN size: 100mm
Nominellt flöde (qp): 60m3/h
Längd: 360mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: no
Interface typ: Retrofittable (two slots)


EW7731F1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731F Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with RF and two pulse inputs
Media: heating or chilled water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: RF
Interface typ: Fixed


EW7731F1223

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731F Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with RF and two pulse inputs
Media: heating or chilled water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: RF
Interface typ: Retrofittable


EW7731F2000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731F Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with RF and two pulse inputs
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: RF
Interface typ: Fixed


EW7731F2023

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731F Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with RF and two pulse inputs
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: Flanges PN16
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: RF
Interface typ: Retrofittable


EW7731M1200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 15mm
Nominellt flöde (qp): 1.5m3/h
Längd: 110mm
Connection: G 3/4
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M2000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 20mm
Nominellt flöde (qp): 2.5m3/h
Längd: 130mm
Connection: G 1
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M3600

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 25mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: G 1 1/4
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 16bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M4000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 32mm
Nominellt flöde (qp): 6m3/h
Längd: 260mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M4800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 40mm
Nominellt flöde (qp): 10m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M5200

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 50mm
Nominellt flöde (qp): 15m3/h
Längd: 270mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M6000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 65mm
Nominellt flöde (qp): 25m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M7000

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 80mm
Nominellt flöde (qp): 40m3/h
Längd: 300mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EW7731M7800

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100

Static compact hydronic meter with electronic measurement based on the ultrasonic principle, consisting of electronic energy calculator, ultrasonic flowmeter and temperature sensors.
Metering of hydronic heating and/or cooling energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Features: Improved power efficiency
High long term stability, tested and verified by independent AGFW test
Insensitive to dirt
Versatile power supply
Optionally with integrated RF, Open Metering Standard, 868MHz
Individual remote reading (AMR) with add on plug & play modules
Mätningsprocess: ultraljud
Display functions: LCD, 8-digit
Strömkälla: Standard: 3.6V A-cell lithium battery (11 year lifetime)
Optional: 3.6V D-cell lithium battery (16 year lifetime), 230Vac or 24Vac mains unit
Godkännanden: Approval for ultrasonic meter with dynamic range of 1:250 (qi:qp) in class 2
Approved according MID in class 2 and 3 and PTB K 7.2 (cooling)
Dynamiskt intervall: 1:250

EW7731M Ultrasonic hydronic meter for heating and cooling applications; with M-Bus module
Media: heating or chilled water
DN size: 100mm
Nominellt flöde (qp): 60m3/h
Längd: 360mm
Connection: Flanges PN25
Media temp.: 5...105C
Max. arbetstryck: 25bar
Interface: M-Bus
Interface typ: Retrofittable (factory installed)


EWA087HY003

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Tailpiece for connection of supply temperature sensor

R1/2" external thread, M10x1 sensor threadEWA087HY004

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Ball valve with connection for supply temperature probe

DN15, G1/2" internal threadsEWA087HY005

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Ball valve with connection for supply temperature probe

DN20, G3/4" internal threadsEWA087HY006

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Ball valve with connection for supply temperature probe

DN25, G1" internal threadsEWA1500035

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Set of two union nuts, sealings and externally threaded brass tailpieces (one pack per meter required)

For DN15, thread 1/2"EWA1500042

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Set of two union nuts, sealings and externally threaded brass tailpieces (one pack per meter required)

For DN20, thread 3/4"EWA1500062

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Set of two union nuts, sealings and externally threaded brass tailpieces (one pack per meter required)

For DN25, thread 1"EWA1500072

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Set of two union nuts, sealings and externally threaded brass tailpieces (one pack per meter required)

For DN25, thread 1 1/2"EWA3001303

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Temperature sensor installation kit (bulk pack of 20pcs)

Brass, max. 130CEWA3001305

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Temperature sensor installation kit (bulk pack of 20pcs)

Plastic, max. 90CEWA3001799

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Bluetooth optohead

For all EW773EWA3002684

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Brass immersion pockets (MID approved)

35mm, for DN15...32EWA3002685

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Brass immersion pockets (MID approved)

52mm, for DN40...65EWA3003095A

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Calibration certificates

For up to five metersEWA3003095B

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Calibration certificates

For six to 20 metersEWA3003095C

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Calibration certificates

For more than 20 metersEWA3004406

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Brass immersion pockets (MID approved)

85mm, for DN80...125EWA3007090

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Calculator mounts

Wall mount (single pack)EWA3007091

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Calculator mounts

Wall mount (bulk pack of 20pcs)EWA3022071

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Modules

M-Bus communication module (single pack)EWA3022074

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Modules

Pulse input module with two inputs (single pack)EWA3022075

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Modules

Combined pulse input/output moduleEWA3022076

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Power supply

Mains supply unit 230V ACEWA3022079

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Power supply

Mains supply unit 24V ACEWA3022097

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Power supply

Replacement backup battery for mains supply unitsEWA3022102

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Power supply

A-cell battery 3.6V DC (11 year lifetime) as replacement for standard batteryEWA3022103

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Power supply

D-cell battery 3.6V DC (16 year lifetime)EWA3022106

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Modules

Analogue 4...20mA module (occupies both slots)EWA3028129

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Modules

RS232 interface module with cableEWA354830

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
Tailpiece for connection of supply temperature sensor

G1/4" external thread, M10x1 sensor threadEWP3021322

Centraline EW773 Series Ultrasonic Hydronic Meters DN15-100
IzarSet Expert dongle

For all EW773FT6960-18

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary with bulb
Kapillärrörslängd: 1.8m
Reset function: reset button


FT6960-30

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary
Kapillärrörslängd: 3m
Reset function: reset button


FT6960-60

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary
Kapillärrörslängd: 6m
Reset function: reset button


FT6961-18

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary with bulb
Kapillärrörslängd: 1.8m
Reset function: automatic reset


FT6961-30

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary
Kapillärrörslängd: 3m
Reset function: automatic reset


FT6961-60

Centraline Elektromekanisk frysskyddstermostat, 1-stegs (FT69)

Lämplig för användning som frostskyddstermostat för skydd av luftvärmare i ventilations- och klimatkontrollsystem samt värmeväxlare i kylsystem. Kan även användas för att styra elektriska värmesystem och för att styra akustiska eller optiska larmsignaler.
Housing material: Polycarbonate and ABS
Omgivningstemperatur: -20...55C
Switch function/capacity: SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Thermostat application: frost protection thermostat
Monteringsplats: luftkanal
Setpoint device: screw
Temp. setpoint range: -8...8C
Differential fixed: 2K
Protection class: IP65


Temperature element: capillary
Kapillärrörslängd: 6m
Reset function: automatic reset


FTSE20

Centraline Elektronisk frysskyddstermostat, 2-stegs (FTSE)

Frost protection thermostats are installed on the air side for the purpose of protecting air conditioning units, heat exchangers, radiators, and similar installations against damages due to frost or freezing.
Styringångssignal: 0..10V=
Temp. setpoint range: 1...10C
Output Signal: 0..10V: Input/Temp.
Omgivningstemperatur: 15...15C
Switch function/capacity: SPDT 250 Vac Microswitch / 8A
Reset function: reset inside
Thermostat application: frost protection thermostat, 2-phases
Monteringsplats: luftkanal
Protection class: IP40
Strömförsörjning: 24Vac
The 0-10V output signal is the maximum of the input signal and the temperature value (10-0 degrees C = 0-10V)
Temperature element: capillary
Setpoint device: inside


Kapillärrörslängd: 2m


FTSE60

Centraline Elektronisk frysskyddstermostat, 2-stegs (FTSE)

Frost protection thermostats are installed on the air side for the purpose of protecting air conditioning units, heat exchangers, radiators, and similar installations against damages due to frost or freezing.
Styringångssignal: 0..10V=
Temp. setpoint range: 1...10C
Output Signal: 0..10V: Input/Temp.
Omgivningstemperatur: 15...15C
Switch function/capacity: SPDT 250 Vac Microswitch / 8A
Reset function: reset inside
Thermostat application: frost protection thermostat, 2-phases
Monteringsplats: luftkanal
Protection class: IP40
Strömförsörjning: 24Vac
The 0-10V output signal is the maximum of the input signal and the temperature value (10-0 degrees C = 0-10V)
Temperature element: capillary
Setpoint device: inside


Kapillärrörslängd: 6m


H6045A1002

Centraline Rums- och kanalhygrostater (H)

H6045A1002 enstegs kanalhygrostat och H6120A1000 enstegsrumshygrostat är konstruerad för att övervaka relativluftfuktighet i klimatanläggningar och klimatkamrar och för styrning av luftfuktare och avfuktare i byggnader. Ytterligare tillämpningar inkluderar luftfuktighetsreglering i livsmedelsförråd lokaler, textil och papperindustrier, tryckverk, optisk och kemisk industri, växthus, sjukhus och vart de relativa luftfuktighetsnivåerna måste vara mätta, kontrollerade och övervakade.
Maximal luftflödeshastighet för kanaler: 8 m/s.
Setpoint device: knob
Reset function: automatic reset
R.H. setpoint range: 35...100%rh
(Avfuktn.-) Befuktningsapplikation: Av + Befuktn

Kanal hygrostat H6045
R.H. hysteresis switching point: 5%rh
Omgivningstemperatur: -10...65C
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 222mm
Switch function/capacity: SPDT 250Vac/15A (8A)
Protection class: IP65


H6120A1000

Centraline Rums- och kanalhygrostater (H)

H6045A1002 enstegs kanalhygrostat och H6120A1000 enstegsrumshygrostat är konstruerad för att övervaka relativluftfuktighet i klimatanläggningar och klimatkamrar och för styrning av luftfuktare och avfuktare i byggnader. Ytterligare tillämpningar inkluderar luftfuktighetsreglering i livsmedelsförråd lokaler, textil och papperindustrier, tryckverk, optisk och kemisk industri, växthus, sjukhus och vart de relativa luftfuktighetsnivåerna måste vara mätta, kontrollerade och övervakade.
Maximal luftflödeshastighet för kanaler: 8 m/s.
Setpoint device: knob
Reset function: automatic reset
R.H. setpoint range: 35...100%rh
(Avfuktn.-) Befuktningsapplikation: Av + Befuktn

Rumshygrostat H6120
R.H. hysteresis switching point: 4%rh
Omgivningstemperatur: 0...60C
Monteringsplats: vägg inomhus
Dykdjup: no
Switch function/capacity: SPDT 230Vac /5A (0,2A)
Protection class: IP30


H7508B1060

Centraline Utomhusgivare R.H. och temperatur

Relativ fuktighetssensor noggrannhetsklass: 3%.
Protection class: IP34
Temperature range: -30...50C
R.H. range: 5...95%rh
R.H. sensing element: capacitive
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg utomhus
Kapsling (HxWxD): 172mm|132mm|60mm


Temperature element: no
Anslutningsplint: 5
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/RH


H7508B1080

Centraline Utomhusgivare R.H. och temperatur

Relativ fuktighetssensor noggrannhetsklass: 3%.
Protection class: IP34
Temperature range: -30...50C
R.H. range: 5...95%rh
R.H. sensing element: capacitive
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg utomhus
Kapsling (HxWxD): 172mm|132mm|60mm


Temperature element: NTC20k
Anslutningsplint: 6
Output Signal: 0..10V: Rel.Humidity


HAVDTXX-EU

Centraline Lufthastighetsgivare

Response time: 4s (standard) eller 1s valbar med bygel
Fuktighet 5..95%rh, icke-kondenserande
Velocity range: 2...10/15/20m/s
Output Signal: 2..10V, 4..20mA: air velocity
Monteringsplats: luftkanal
Protection class: IP65
Strömförsörjning: 24Vacdc
Media typ: luft
Media temp.: -25...50C
Montering: air duct, sensor on unit
Dykdjup: between 50 and 200mm
Sensing element: probe


HCEDTF20-EU

Centraline Kanalgivare CO2 och Temperatur, AQS

För mätning av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Temperature range: 0...50C
CO2 range: 0...2000ppm
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 200mm
Strömförsörjning: 24Vac
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/CO2
Protection class: IP20

AO och extra passiv temperatursensor
Temperature element: NTC20k
Anslutningsplint: 6


HCHTDTF1VX-EU

Centraline Kanalgivare CO2, Temperatur och R.H., AQS

För mätning av CO2 koncentration, temperatur och relativ fuktighetsmätning i byggnader.
Temperature range: 0...50C
R.H. range: 10...90%rh
CO2 range: 0...2000ppm
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 200mm
Strömförsörjning: 24Vac
Anslutningsplint: 6
Output Signal: 3x 0..10V: Temp/RH/CO2
Protection class: IP20


HCP00-EU

Centraline Daggpunktsvarnare

Denna daggpunktsvarnare är avsedd att användas för övervakning av kylvattenrör eller kylda ytor för att bestämma om temperaturer närmar sig daggpunkten.Den är lämplig för montering på platta eller runda ytor. Daggpunktsvarnaren mäter den rådande relativa fuktighetendirekt på den kylda ytan och kan således användas för att:
reglera kylförmågan
sätta kylsystem på och av
signalering om temperaturen närmar sig daggpunkten
Statusindikering med LED, vilket visar kondensfara
Växlingspunkt vid 90% rh, hysteres 5% rh
Omgivningstemperatur: 0...50C
Strömförsörjning: 24Vacdc
Switch function/capacity: potentialfri kontakt växlande; max. 24 Vac / dc, 1 A
Monteringsplats: anliggning rör
Protection class: IP30
Setpoint device: no device
Reset function: automatic reset
R.H. setpoint range: fixed...90%rh
Wiring connection: 5-pole push-in terminals, max. 1,5mm2


HCTDTF1VX-EU

Centraline Kanalgivare CO2 och Temperatur, AQS

För mätning av CO2 koncentration och temperaturmätning i byggnader.
Temperature range: 0...50C
CO2 range: 0...2000ppm
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 200mm
Strömförsörjning: 24Vac
Output Signal: 2x 0..10V: Temp/CO2
Protection class: IP20

AO endast
Temperature element: no
Anslutningsplint: 5


HON-NX8-KIT

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Reservdelar

HAWK 8000 WiFi-antenn, RS485 plintar och övriga plintarHON-NXEM-232

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Expansionsmoduler

RS232 EXPANSION MODULE SINGLE PORTHON-NXEM-2X485

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Expansionsmoduler

RS385 EXPANSION MODULE DUAL PORTHON-NXEM-LON

Centraline Connected Building Management, HAWK 8000 Controller
HAWK 8000 Expansionsmoduler

LON EXPANSION MODULE SINGLE PORTHVAC-DOOR-KIT

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Displaymontage satser
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC dörrmonterings sats för display, 3m kabel
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 4 (HVAC400-1P1..HVAC400-5P5)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 5 (HVAC400-7P5..HVAC400-15P)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-6

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 6 (HVAC400-18P..HVAC400-30P)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-7

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 7 (HVAC400-37P..HVAC400-55P)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-8

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 8 (HVAC400-75P..HVAC400-110P)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-9

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC reservfläkt för storlek 9 (HVAC400-132P..HVAC400-160P)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-SUP-FR08

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, power supply, frame size 8, HVAC400-75Px - HVAC400-110x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-FAN-SUP-FR09

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, power supply, frame size 9, HVAC400-132x - HVAC400-160x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-HMI-A

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive HVAC displayer
Produktbeskrivning: SmartDrive HVAC avancerad drifttagningsdisplay/knappsats med parameterkopiering
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-IP54FAN-FR04

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, Internal fan, frame size 4, HVAC400-1P1x - HVAC400-5P5x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-IP54FAN-FR05

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, Internal fan, frame size 5, HVAC400-7P5x - HVAC400-15Px
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-IP54FAN-FR06

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, Internal fan, frame size 6, HVAC400-18Px - HVAC400-55Px
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-IP54FAN-FR08

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, Internal fan, frame size 8, HVAC400-75Px - HVAC400-110x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-IP54FAN-FR09

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC400 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC400, Internal fan, frame size 9, HVAC400-132x - HVAC400-160x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC-TERM-KIT

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Control Spares
Produktbeskrivning: Kit of terminal for HVAC400x drives
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


HVAC232-1P1-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 1.1kW
Low overload Icont: 4.8A
Size: 2


HVAC232-1P5-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 1.5kW
Low overload Icont: 7A
Size: 2


HVAC232-2P2-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 2.2kW
Low overload Icont: 9.6A
Size: 3


HVAC232-P37-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 0.37kW
Low overload Icont: 2.4A
Size: 1


HVAC232-P55-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 0.55kW
Low overload Icont: 2.8A
Size: 1


HVAC232-P75-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

230V serie
Protection class: IP20
Voltage: 230V
1 fas ansl.: yes
3 fas ansl.: no
Power: 0.75kW
Low overload Icont: 3.7A
Size: 2


HVAC400-110-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 110kW
Low overload Icont: 205A
Size: 8


HVAC400-110-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 110kW
Low overload Icont: 205A
Size: 8


HVAC400-11P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 11kW
Low overload Icont: 23A
Size: 5


HVAC400-11P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 11kW
Low overload Icont: 23A
Size: 5


HVAC400-132-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 132kW
Low overload Icont: 261A
Size: 9


HVAC400-132-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 132kW
Low overload Icont: 261A
Size: 9


HVAC400-15P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 15kW
Low overload Icont: 31A
Size: 5


HVAC400-15P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 15kW
Low overload Icont: 31A
Size: 5


HVAC400-160-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 160kW
Low overload Icont: 310A
Size: 9


HVAC400-160-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 160kW
Low overload Icont: 310A
Size: 9


HVAC400-18P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 18.5kW
Low overload Icont: 38A
Size: 6


HVAC400-18P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 18.5kW
Low overload Icont: 38A
Size: 6


HVAC400-1P1-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 1.1kW
Low overload Icont: 3.4A
Size: 4


HVAC400-1P1-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 1.1kW
Low overload Icont: 3.4A
Size: 4


HVAC400-1P5-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 1.5kW
Low overload Icont: 4.8A
Size: 4


HVAC400-1P5-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 1.5kW
Low overload Icont: 4.8A
Size: 4


HVAC400-22P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 22kW
Low overload Icont: 46A
Size: 6


HVAC400-22P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 22kW
Low overload Icont: 46A
Size: 6


HVAC400-2P2-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 2.2kW
Low overload Icont: 5.6A
Size: 4


HVAC400-2P2-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 2.2kW
Low overload Icont: 5.6A
Size: 4


HVAC400-30P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 30kW
Low overload Icont: 61A
Size: 6


HVAC400-30P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 30kW
Low overload Icont: 61A
Size: 6


HVAC400-37P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 37kW
Low overload Icont: 72A
Size: 7


HVAC400-37P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 37kW
Low overload Icont: 72A
Size: 7


HVAC400-3P0-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 3kW
Low overload Icont: 8A
Size: 4


HVAC400-3P0-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 3kW
Low overload Icont: 8A
Size: 4


HVAC400-45P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 45kW
Low overload Icont: 87A
Size: 7


HVAC400-45P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 45kW
Low overload Icont: 87A
Size: 7


HVAC400-4P0-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 4kW
Low overload Icont: 9.6A
Size: 4


HVAC400-4P0-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 4kW
Low overload Icont: 9.6A
Size: 4


HVAC400-55P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 55kW
Low overload Icont: 105A
Size: 7


HVAC400-55P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 55kW
Low overload Icont: 105A
Size: 7


HVAC400-5P5-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 5.5kW
Low overload Icont: 12A
Size: 4


HVAC400-5P5-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 5.5kW
Low overload Icont: 12A
Size: 4


HVAC400-75P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 75kW
Low overload Icont: 140A
Size: 8


HVAC400-75P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 75kW
Low overload Icont: 140A
Size: 8


HVAC400-7P5-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 7.5kW
Low overload Icont: 16A
Size: 5


HVAC400-7P5-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 7.5kW
Low overload Icont: 16A
Size: 5


HVAC400-90P-21A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP21
Protection class: IP21
Power: 90kW
Low overload Icont: 170A
Size: 8


HVAC400-90P-54A

Centraline Frekvensomriktare 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC

Frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer, med inbyggda RFI-filter. EMC och LVD-kompatibel.
SmartDrive HVAC frekvensomriktare är speciellt utformade med många avancerade funktioner för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Features: Avtagbar flerspråkig HMI med avancerad startdisplay (parameterkopierings funktion)
Kompakt storlek
Integrerad dragavlastning och jordning för strömkabelskärm inuti enheten. Separata kabelförskruvningar behövs inte
Förgyllda kretskort som standard
Realtidsklocka för tidsinställda funktioner och feltidstämplar
Ingångar / utgångar: 2 analoga ingångar (mA/V), 6 digitala ingångar, 2 reläer (NO/NC), 1 termistoringång (PTC), 1 analog utgång (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Flexibel I / O-konfiguration: 2 fria anslutningar för expansionskort
Driftsättningsguide för extremt snabb start av grundläggande pump och fläkt applikationer
Mini-guider för mer avancerade applikationer: PID, Kaskadreglering och Resonans söknings guider
Intelligent automatisk funktionalitet: Ramptids optimering, Övertemperatur genomkörning, Kraftförsörjning etc.
PID-styrenhet med avancerade funktioner: Sömnsläge, Pump mjukfyllning, tryckförlustkompensation, kaskadreglering etc.
U/f kontroll
Serie: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrated
Voltage: 400V
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Option: LonWorks
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
EN61800-3, kategori C1 med extra filter Typ: RFI .. (se Tillbehör)
EN61000-3-12
Safety: EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes

IP54
Protection class: IP54
Power: 90kW
Low overload Icont: 170A
Size: 8


HVAC402-11P-21

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP21
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 11kW
Low overload Icont: 23A
Size: 4


HVAC402-15P-21

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP21
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 15kW
Low overload Icont: 31A
Size: 5


HVAC402-18P-21

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP21
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 18.5kW
Low overload Icont: 38A
Size: 5


HVAC402-1P1-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 1.1kW
Low overload Icont: 3.3A
Size: 2


HVAC402-1P5-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 1.5kW
Low overload Icont: 4.3A
Size: 2


HVAC402-2P2-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 2.2kW
Low overload Icont: 5.6A
Size: 2


HVAC402-3P0-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 3kW
Low overload Icont: 7.6A
Size: 3


HVAC402-4P0-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 4kW
Low overload Icont: 9A
Size: 3


HVAC402-5P5-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 5.5kW
Low overload Icont: 12A
Size: 3


HVAC402-7P5-21

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP21
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 7.5kW
Low overload Icont: 16A
Size: 4


HVAC402-FAN-FR4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC402, main fan, size 4, HVAC402-7P5-21 - HVAC402-11P-21
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


HVAC402-FAN-FR5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

HVAC232/402 Cooling Fans
Produktbeskrivning: HVAC402, main fan, size 5, HVAC402-15P-21 - HVAC402-18P-21
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


HVAC402-P55-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 0.55kW
Low overload Icont: 1.9A
Size: 1


HVAC402-P75-20

Centraline Frekvensomriktare 0,37..18,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402

Variabel frekvensomriktare för induktions- och permanentmagnetmotorer. Överensstämmer med EMC och LVD. HVAC232 och HVAC402 är kompakta i storlek och flexibla i applikation med en ledig plats för tilläggskort. Lätt att använda och driftsätta med en integrerad guide.
Momentegenskaper kan justeras till kvadrat för pumpar och fläktar eller för konstant för maskiner i industriell eller processdrift.
Features: Driftsättnings guide
Integrerad sömnfunktion
Konfigurerbara ingångar och utgångar: 2 analoga ingångar (spänning eller ström), 6 digitala ingångar, 3 digitala utgångar (2 reläer, 1 öppen kollektor), 1 analog utgång (mA)
Serie: HVAC232/402
RFI-filter: integrated
Output frequency: 0...320Hz
Frequency resolution: 0.01Hz
Serial communication: Modbus RTU
Immunity: uppfyller alla EMC immunitetskrav
Emissions: EN61800-3, category C2
Safety: EN61800-5, CE

400V serie
Protection class: IP20
Voltage: 400V
1 fas ansl.: no
3 fas ansl.: yes
Power: 0.75kW
Low overload Icont: 2.4A
Size: 1


HVACDOORKIT

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Displaymontage satser
Produktbeskrivning: HVAC232/402 dörrmonterings sats för display, 2m kabel och display
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


IF-LON2

Centraline Högpresterande extern LON-USB-gränssnitt Adapter IF-LON2

Connects a Lon-Bus to the USB interface of one of the following devices: EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC
Produktbeskrivning: LON network interface for use with EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC


IRA-AD

Centraline Ventilställdon 3-läges, 2,5 mm 90 N, M7410A
Tillbehör

Adapter för Danfoss RA2000IRM-RLC

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Kåpor

Plintskydd IP30 för LARGE kapsling (10 pack)IRM-RSC

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Kåpor

Plintskydd IP30 för SMALL kapsling (10 pack)KTF00-65-2M

Centraline Vattentemperatur givare Pt1000, kabel typ

Godkännanden: IEC751 class B
Protection class: IP65
Temperature element: Pt1000
Monteringsplats: universiell
Dykdjup: min. 50mm
Givarelement (dia x L): 6mm|50mm
Packing unit quantity: 1


Temperature range: -30...105C
Kabellängd: 2m


KTF00-65-2M-300

Centraline Vattentemperatur givare Pt1000, kabel typ

Godkännanden: IEC751 class B
Protection class: IP65
Temperature element: Pt1000
Monteringsplats: universiell
Dykdjup: min. 50mm
Givarelement (dia x L): 6mm|50mm
Packing unit quantity: 1


Temperature range: -20...260C
Kabellängd: PFTE, 2m


KTF10-65-2M

Centraline Vattentemperatur givare NTC, kabel typ

Vattentät temperaturgivare med sensorhuvud.
Protection class: IP65
Metalldämpningsfjäder ingår ej
Temperature range: -30...105C
Monteringsplats: universiell
Dykdjup: 50mm
Givarelement (dia x L): 6mm|50mm
Anslutningsplint: 2
Kabellängd: 2m


Temperature element: NTC10k


KTF20-65-2M

Centraline Vattentemperatur givare NTC, kabel typ

Vattentät temperaturgivare med sensorhuvud.
Protection class: IP65
Metalldämpningsfjäder ingår ej
Temperature range: -30...105C
Monteringsplats: universiell
Dykdjup: 50mm
Givarelement (dia x L): 6mm|50mm
Anslutningsplint: 2
Kabellängd: 2m


Temperature element: NTC20k


LF-MF

Centraline Kanal och dyktemperaturgivare, NTC
Flänsar

Monteringsfläns för ventilationskanal (10 pack)LF20-1P65-5M

Centraline Kanalgivare Temperatur, NTC

Luftfuktighet 5..95%rh, icke kondenserande.
Temperature element: NTC20k
Temperature range: -30...80C
Monteringsplats: luftkanal
Anslutningsplint: 2
Kabellängd: 5m
Protection class: IP65


Dykdjup: 157mm


LF20-3P65-5M

Centraline Kanalgivare Temperatur, NTC

Luftfuktighet 5..95%rh, icke kondenserande.
Temperature element: NTC20k
Temperature range: -30...80C
Monteringsplats: luftkanal
Anslutningsplint: 2
Kabellängd: 5m
Protection class: IP65


Dykdjup: 307mm


LFH00-2B65

Centraline Kanalgivare Temperatur och R.H., LFH

För mätning eller reglering av kanalens temperatur och relativa fuktighet.
Utspänning: 2 utgångar:
0..10V för temperatur
0..10V för relativ fuktighet
Temperature range: -5...55C
R.H. range: 10...90%rh
Skyddsklass: IP65 för kapsling; IP40 för givardelen
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 230mm
Strömförsörjning: 24Vac

Transmitter och extra passiv temperatursensor
Temperature element: Pt1000
Anslutningsplint: 6


LFH01-2B65

Centraline Kanalgivare Temperatur och R.H., LFH

För mätning eller reglering av kanalens temperatur och relativa fuktighet.
Utspänning: 2 utgångar:
0..10V för temperatur
0..10V för relativ fuktighet
Temperature range: -5...55C
R.H. range: 10...90%rh
Skyddsklass: IP65 för kapsling; IP40 för givardelen
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 230mm
Strömförsörjning: 24Vac

Transmitter och extra passiv temperatursensor
Temperature element: Ni1000
Anslutningsplint: 6


LFH10-2B65

Centraline Kanalgivare Temperatur och R.H., LFH

För mätning eller reglering av kanalens temperatur och relativa fuktighet.
Utspänning: 2 utgångar:
0..10V för temperatur
0..10V för relativ fuktighet
Temperature range: -5...55C
R.H. range: 10...90%rh
Skyddsklass: IP65 för kapsling; IP40 för givardelen
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 230mm
Strömförsörjning: 24Vac

Transmitter och extra passiv temperatursensor
Temperature element: NTC10k
Anslutningsplint: 6


LFH20-2B65

Centraline Kanalgivare Temperatur och R.H., LFH

För mätning eller reglering av kanalens temperatur och relativa fuktighet.
Utspänning: 2 utgångar:
0..10V för temperatur
0..10V för relativ fuktighet
Temperature range: -5...55C
R.H. range: 10...90%rh
Skyddsklass: IP65 för kapsling; IP40 för givardelen
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 230mm
Strömförsörjning: 24Vac

Transmitter och extra passiv temperatursensor
Temperature element: NTC20k
Anslutningsplint: 6


LFHV-2B65

Centraline Kanalgivare Temperatur och R.H., LFH

För mätning eller reglering av kanalens temperatur och relativa fuktighet.
Utspänning: 2 utgångar:
0..10V för temperatur
0..10V för relativ fuktighet
Temperature range: -5...55C
R.H. range: 10...90%rh
Skyddsklass: IP65 för kapsling; IP40 för givardelen
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 230mm
Strömförsörjning: 24Vac

Transmitters endast
Temperature element: no
Anslutningsplint: 4


M400-AG

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 5min
Startström: 0.25A
Kabellängd: 1m


M400-BG

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 3.5min
Startström: 0.25A
Kabellängd: 1m


M4410C4000

Centraline Ställdon termoelektrisk för zonreglering 2,5 mm 100 N, M4410C / L

Elektrisk ställdon på/av kontroll.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5(3)A; kontakt sluts vid matningspänning
Ställdon levereras med M30 x 1,5 ventiladapter (VA80); andra adaptrar på förfrågan.
Effektiv slaglängd för Honeywell ventiler 2,5 mm; max slaglängd 4 mm.
Passar till anslutningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm.
Spindelkraft: 100N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 4min
Kabellängd: 1m

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Startström: 0.3mA


M4410C4500

Centraline Ställdon termoelektrisk för zonreglering 2,5 mm 100 N, M4410C / L

Elektrisk ställdon på/av kontroll.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5(3)A; kontakt sluts vid matningspänning
Ställdon levereras med M30 x 1,5 ventiladapter (VA80); andra adaptrar på förfrågan.
Effektiv slaglängd för Honeywell ventiler 2,5 mm; max slaglängd 4 mm.
Passar till anslutningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm.
Spindelkraft: 100N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 4min
Kabellängd: 1m

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Startström: 0.3mA


M4410L4000

Centraline Ställdon termoelektrisk för zonreglering 2,5 mm 100 N, M4410C / L

Elektrisk ställdon på/av kontroll.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5(3)A; kontakt sluts vid matningspänning
Ställdon levereras med M30 x 1,5 ventiladapter (VA80); andra adaptrar på förfrågan.
Effektiv slaglängd för Honeywell ventiler 2,5 mm; max slaglängd 4 mm.
Passar till anslutningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm.
Spindelkraft: 100N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 4min
Kabellängd: 1m

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Startström: 0.5mA


M4410L4500

Centraline Ställdon termoelektrisk för zonreglering 2,5 mm 100 N, M4410C / L

Elektrisk ställdon på/av kontroll.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5(3)A; kontakt sluts vid matningspänning
Ställdon levereras med M30 x 1,5 ventiladapter (VA80); andra adaptrar på förfrågan.
Effektiv slaglängd för Honeywell ventiler 2,5 mm; max slaglängd 4 mm.
Passar till anslutningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm.
Spindelkraft: 100N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 4min
Kabellängd: 1m

2,5 mm; 100 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Startström: 0.5mA


M5410C1001

Centraline Ventilställdon 2-läges, Snabbt, 6,5 mm 90 N, M5410

Ventilställdon 2-läges, för ventilserie VS, V58 .. DN15 / 20 och V100 / V2000 TRV-serien.
Skyddsklass: IP54
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 6.5mm
Energilöst läge: spindel dras in
Gångtid: 3,6/16s
Kabellängd: 1.5m

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc


M5410L1001

Centraline Ventilställdon 2-läges, Snabbt, 6,5 mm 90 N, M5410

Ventilställdon 2-läges, för ventilserie VS, V58 .. DN15 / 20 och V100 / V2000 TRV-serien.
Skyddsklass: IP54
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Slaglängd: 6.5mm
Energilöst läge: spindel dras in
Gångtid: 3,6/16s
Kabellängd: 1.5m

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac


M6061A1013

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 10Nm
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 1.5min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061A1021

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 20Nm
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 1.6min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061A1039

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 30Nm
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 2.3min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061A1047

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 40Nm
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 3.5min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061L1019

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 10Nm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 1.5min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061L1027

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 20Nm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 1.6min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6061L1035

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 30Nm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 2.3min
Lägesåterföring: optional
End switches: optional


M6061L1043

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

3-Läges
Moment: 40Nm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Gångtid: 3.5min
Lägesåterföring: no
End switches: optional


M6410C2023

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: yes
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M6410C2031

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: yes
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M6410C4029

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: yes
End switches: 2
Kabellängd: 1.5m


M6410C4037

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: yes
End switches: 2
Kabellängd: 1.5m


M6410L2023

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 230 Vac
Manual operation: yes
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M6410L2031

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 230 Vac
Manual operation: yes
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M6410L4029

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 230 Vac
Manual operation: yes
End switches: 2
Kabellängd: 1.5m


M6410L4037

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 230 Vac
Manual operation: yes
End switches: 2
Kabellängd: 1.5m


M6422L1003

Centraline Ventilställdon för V5421B1090

Skyddsklass: IP54
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 3-läges
Built in rotation limiter: no
Manual operation: yes
End switches: optional
Gångtid: 150s
Moment: 40Nm


M7061E1012

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

0/2-10V
Moment: 10Nm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Gångtid: 1.5min
Lägesåterföring: optional
End switches: no


M7061E1020

Centraline Ventilställdon för spjällventiler

Elektriskt ventilställdon för ventilserie VBG (DN40..DN50)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Manuell manövrering genom frikoppling av växellåda.
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes

0/2-10V
Moment: 20Nm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Gångtid: 3.0min
Lägesåterföring: optional
End switches: no


M7410A1001

Centraline Ventilställdon 3-läges, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
Skyddsklass: IP43
Positionsindikering: med röd indikator
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabellängd: 0.9m


M7410A1001-10M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
Skyddsklass: IP43
Positionsindikering: med röd indikator
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabellängd: 10m


M7410A1001-3M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
Skyddsklass: IP43
Positionsindikering: med röd indikator
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabellängd: 3m


M7410A1001-5M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
Skyddsklass: IP43
Positionsindikering: med röd indikator
Manuell manövrering med ventilkåpa.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 2.5mm
Gångtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabellängd: 5m


M7410C1007

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M7410C1007-10M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 10m


M7410C1007-3M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 3m


M7410C1007-5M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm; 180 N, för ventilserie: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 5m


M7410C1015

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 1.5m


M7410C1015-5M

Centraline Ventilställdon 3-läges, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410

Elektrisk ventilställdon 3-läges.
Skyddsklass: IP43/IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT; kapacitet 1 En induktiv, 5 A resistiv
För M7410-modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 ändlägeskontakter är den andra brytaren justerbar.
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Gångtid: 150s

6,5 mm, 300 N, för ventilserie: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Supply voltage: 24 Vac
Manual operation: no
End switches: no
Kabellängd: 5m


M7410E1002

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N; för ventilserier: V5078B, V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSM
Spindelkraft: 180N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: no
End switches: no
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E1002-10M

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N; för ventilserier: V5078B, V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSM
Spindelkraft: 180N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: no
End switches: no
Gångtid: 150s
Kabellängd: 10m


M7410E1028

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N; för ventilserier: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: no
End switches: no
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E2026

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N; för ventilserier: V5078B, V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSM
Spindelkraft: 180N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: yes
End switches: no
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E2034

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N; för ventilserier: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: yes
End switches: no
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E4022

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N; för ventilserier: V5078B, V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSM
Spindelkraft: 180N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: yes
End switches: 2
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E4030

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N; för ventilserier: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Slaglängd: 6.5mm
Manual operation: yes
End switches: 2
Gångtid: 150s
Kabellängd: 1.5m


M7410E5001

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

2,7 mm; 90 N; för ventilserien V5004TY. 2,5 mm; 90 N; för ventilserierna V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSO och TRV V20 / V30
Spindelkraft: 90N
Slaglängd: 2.5mm
Manual operation: no
End switches: no
Gångtid: 70s
Kabellängd: 1.5m


M7410E5001-3M

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 90/180/300 N, M7410E

Elektriskt ventilställdon.
Skyddsklass: IP42
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT, kapacitet 1A induktiv, 5A resistiv
Gångriktningen är reversibel. För M7410E1.. modeller kan ventilkåpan användas för manuell justering. För modeller med 2 slutbrytare är andra brytaren justerbar.
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 0/2..10V=

2,7 mm; 90 N; för ventilserien V5004TY. 2,5 mm; 90 N; för ventilserierna V5822A, V5823A / C, V5832A, V5833A / C, VSO och TRV V20 / V30
Spindelkraft: 90N
Slaglängd: 2.5mm
Manual operation: no
End switches: no
Gångtid: 70s
Kabellängd: 3m


ML6420A3007

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 1.0min
Spring return: no


ML6420A3015

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 1.0min
Spring return: no


ML6420A3023

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 0.5min
Spring return: no


ML6420A3031

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 0.5min
Spring return: no


ML6420A3072

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: no
Manual operation: no
Gångtid: 1.0min
Spring return: no


ML6421A3005

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421

Elektriskt ventilställdon för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
End switches: optional
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 3-läges
Manual operation: yes

20 mm; 1800 N
Supply voltage: 24 Vac
Slaglängd: 20mm
Gångtid: 1.9min
Lägesåterföring: optional


ML6421A3013

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421

Elektriskt ventilställdon för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
End switches: optional
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 3-läges
Manual operation: yes

20 mm; 1800 N
Supply voltage: 230 Vac
Slaglängd: 20mm
Gångtid: 1.9min
Lägesåterföring: no


ML6421B3004

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421

Elektriskt ventilställdon för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
End switches: optional
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 3-läges
Manual operation: yes

38 mm; 1800 N
Supply voltage: 24 Vac
Slaglängd: 38mm
Gångtid: 3.5min
Lägesåterföring: optional


ML6421B3012

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20/38 mm 1800 N, ML6421

Elektriskt ventilställdon för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
End switches: optional
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 3-läges
Manual operation: yes

38 mm; 1800 N
Supply voltage: 230 Vac
Slaglängd: 38mm
Gångtid: 3.5min
Lägesåterföring: no


ML6425A3006

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6425A3014

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6425A3048

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6425A3055

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6425B3005

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 24 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6425B3021

Centraline Ventilställdon 3-läges, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Lägesåterföring: optional
End switches: optional
För ML6425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, Fjäderåtergång
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes


ML6435B1008

Centraline Ventilställdon 3-läges, fjäderåtergång, 6,5 mm 400 N, ML6435

Elektriskt ventilställdon, för ventilserie: V5825B. Passar även för V5832B / V5833A-serien (DN25..40)
Skyddsklass: IP54
Godkänd enligt DIN EN 14597 i kombination med V5825B.
Spindelkraft: 400N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Energilöst läge: spindel dras in
Gångtid: 60s
Spring return: yes

6,5 mm; 400 N
Supply voltage: 24 Vac


ML6435B1016

Centraline Ventilställdon 3-läges, fjäderåtergång, 6,5 mm 400 N, ML6435

Elektriskt ventilställdon, för ventilserie: V5825B. Passar även för V5832B / V5833A-serien (DN25..40)
Skyddsklass: IP54
Godkänd enligt DIN EN 14597 i kombination med V5825B.
Spindelkraft: 400N
Styringångssignal: 3-läges
Slaglängd: 6.5mm
Energilöst läge: spindel dras in
Gångtid: 60s
Spring return: yes

6,5 mm; 400 N
Supply voltage: 230 Vac


ML7420A6009

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Styringångssignal: 0/2..10V=
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 1.0min
Spring return: no
Lägesåterföring: 2..10V=


ML7420A6017

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Styringångssignal: 0/2..10V=
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 0.5min
Spring return: no
Lägesåterföring: 2..10V=


ML7420A6025

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N
Styringångssignal: 2..10V=
Energilöst läge: no
Manual operation: no
Gångtid: 1.0min
Spring return: no
Lägesåterföring: no


ML7421A3004

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: Valbar: Stängd, halvöppen, öppen. (0%, 50%, 100%)
Lägesåterföring: 2..10V=
End switches: optional
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA
Manual operation: yes

20 mm; 1800 N
Slaglängd: 20mm
Gångtid: 1.9min


ML7421B3003

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421

Elektriskt ventilställdon, för ventilserier: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: Valbar: Stängd, halvöppen, öppen. (0%, 50%, 100%)
Lägesåterföring: 2..10V=
End switches: optional
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 1800N
Styringångssignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA
Manual operation: yes

38 mm; 1800 N
Slaglängd: 38mm
Gångtid: 3.5min


ML7425A6008

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, fjäderåtergång
Styringångssignal: 0/2..10V=
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes
Lägesåterföring: 2..10V=


ML7425A6024

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, fjäderåtergång
Styringångssignal: 0/2..10V=
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes
Lägesåterföring: 2..10V=


ML7425B6007

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425

Elektriskt ventilställdon 3-läges, för ventilserier: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: skalplåt
Spindelposition vid styrsignalförlust: justerbar
End switches: optional
Gångriktningen är reversibel. För ML7425-modeller: godkänd enligt DIN EN 14597 (upp till 130 oC) i kombination med V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slaglängd: 20mm

20 mm; 600 N, fjäderåtergång
Styringångssignal: 0/2..10V=
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 1.8min
Spring return: yes
Lägesåterföring: 2..10V=


ML7430E1005

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435

Elektrisk ventilställdon, för ventilserie: V5825B. Passar även för V5832B / V5833A-serien (DN25..40).
Skyddsklass: IP54
För ML7435E1004: godkänd enligt DIN EN 14597 i kombination med V5825B.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 400N
Styringångssignal: 0/2..10V=
Slaglängd: 6.5mm

6,5mm, 400N
Energilöst läge: no
Manual operation: yes
Gångtid: 15s
Spring return: no


ML7435E1004

Centraline Ventilställdon 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435

Elektrisk ventilställdon, för ventilserie: V5825B. Passar även för V5832B / V5833A-serien (DN25..40).
Skyddsklass: IP54
För ML7435E1004: godkänd enligt DIN EN 14597 i kombination med V5825B.
Supply voltage: 24 Vac
Spindelkraft: 400N
Styringångssignal: 0/2..10V=
Slaglängd: 6.5mm

6,5mm, 400N
Energilöst läge: spindel dras in
Manual operation: no
Gångtid: 60s
Spring return: yes


MT-ADAPT-HP

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T
Adaptrar

Monteringsadaptrar för Herz/Polytherm valves; (10 pack)MT-ADAPT-HW

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T
Adaptrar

Monteringsadaptrar M30 x 1,5; (10 pack)MT4-024-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT4-024-NC-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 2.5m


MT4-024-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT4-024-NO-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 2.5m


MT4-024S-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT4-024S-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 4min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT4-230-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT4-230-NC-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 2.5m


MT4-230-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT4-230-NO-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: no
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 2.5m


MT4-230S-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT4-230S-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 2.5mm
End switches: 1
Gångtid: 4min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT8-024-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT8-024-NC-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 2.5m


MT8-024-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT8-024-NO-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 2.5m


MT8-024S-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: 1
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT8-024S-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 24 Vac/dc
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: 1
Gångtid: 6min
Startström: 0.2A
Kabellängd: 1m


MT8-230-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT8-230-NC-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 2.5m


MT8-230-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT8-230-NO-2.5M

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: no
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 2.5m


MT8-230S-NC

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel skjuts ut
Slaglängd: 6.5mm
End switches: 1
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MT8-230S-NO

Centraline Ventilställdon termoelektriskt, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T

Termiska ställdon med lägesindikering för styrning av ventiler i värme- eller kylsystem.
Skyddsklass: IP44
Positionsindikering: med röd indikator
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPST, kapacitet 5 (3) A; kontakt stängs när spänningen är på.
Spindelkraft: 90N
Styringångssignal: 2-läges
Ställdonet levereras med monteringsklämma (MT-CLIP) och M30 x 1,5-adapter (MT-ADAPT-HW).
Andra adaptrar på förfrågan.
Annan kabellängd eller speciella kontakter, på förfrågan.
Effektivt slaglängd för ventiler 2,5 / 6,5 mm; max slaglängd 4/8 mm.
Passar till stängningsmåttet 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Supply voltage: 230 Vac
Energilöst läge: spindel dras in
Slaglängd: 6.5mm
End switches: 1
Gångtid: 6.5min
Startström: 0.4A
Kabellängd: 1m


MVC-40-AC3

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Extra delar till EAGLEHAWK controller

Dragavlastning (paket med 10)MVC-80-AC1

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Extra delar till EAGLEHAWK controller

Plintskydd (färg: RAL9011); (paket med 10)MVC-80-AC2

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Extra delar till EAGLEHAWK controller

Monterings tillbehör till apparatskåpsdörr (färg: RAL9011); (paket med 10)MVN613A1500

Centraline Vridventilställdon, MVN

Elektriskt ställdon för VBG-styrkulventiler, DN15-DN32.
Ställdonet kan enkelt snäppas fast på ventilen - inget verktyg krävs.
Skyddsklass: IP40
Positionsindikering: skalplåt
Moment: 3Nm
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes
Kabellängd: 1.5m

3-läges
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Gångtid: 108s


MVN643A1500

Centraline Vridventilställdon, MVN

Elektriskt ställdon för VBG-styrkulventiler, DN15-DN32.
Ställdonet kan enkelt snäppas fast på ventilen - inget verktyg krävs.
Skyddsklass: IP40
Positionsindikering: skalplåt
Moment: 3Nm
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes
Kabellängd: 1.5m

3-läges
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2/3-pt
Gångtid: 30s


MVN663A1500

Centraline Vridventilställdon, MVN

Elektriskt ställdon för VBG-styrkulventiler, DN15-DN32.
Ställdonet kan enkelt snäppas fast på ventilen - inget verktyg krävs.
Skyddsklass: IP40
Positionsindikering: skalplåt
Moment: 3Nm
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes
Kabellängd: 1.5m

3-läges
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Gångtid: 108s


MVN713A1500

Centraline Vridventilställdon, MVN

Elektriskt ställdon för VBG-styrkulventiler, DN15-DN32.
Ställdonet kan enkelt snäppas fast på ventilen - inget verktyg krävs.
Skyddsklass: IP40
Positionsindikering: skalplåt
Moment: 3Nm
Vridningsvinkel: 90o
Manual operation: yes
Kabellängd: 1.5m

0/2-10V. Gångriktning reversibel.
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Gångtid: 90s


MVNAAA/U

Centraline Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3
Accessories for DN15..32 valves

Replacement valve adaptor standard profile, for VBG valves, DN15..DN32MVNAT3/B

Centraline Vridventilställdon, MVN
Tillbehör

Utbytes skruvplint, pluggbarN05010

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 1 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;2/3-pt
End switches: no
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 90/110s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


N05010-SW2

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 1 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;2/3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 90/110s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


N05230-2POS

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 1 kvm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: max. 110s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


N0524

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 1 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2/3-pt
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


N0524-SW2

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 1 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2/3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


N10010

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 2 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;2/3-pt
End switches: no
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 90/110s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 2m2


N10010-SW2

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 2 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;2/3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 90/110s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 2m2


N10230-2POS

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 2 kvm
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: max. 140s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 2m2


N1024

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 2 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2/3-pt
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 2m2


N1024-SW2

Centraline Damper and VBG/VBF ball valve actuator 5/10 Nm, SmartAct

Direkt ansluten spjällmotor för luftbehandlingsutrustning, ventilationsspjäll och VAV-enheter.
Actuators can also be used with VBG/VBF ball valves.
Skyddsklass: IP54
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT kontakt 230 V, 5 (3) A för modeller med ändlägesbrytare
Shaft mounting: för rundaxlar 8..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Avtagbar ledningsbox med kabelanslutnig M20x1,5 1/2 "NPT.
Rotationsriktning kan väljas med omkopplare.
Justerbara mekaniska ändlägen ingår
Built in rotation limiter: yes
Manual operation: yes

För spjällarea på 2 kvm
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2/3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 2m2


N20010

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Built in rotation limiter: yes
End switches: optional
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 95s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N20010-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Built in rotation limiter: yes
End switches: 2
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 95s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N20230

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Built in rotation limiter: yes
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N20230-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Built in rotation limiter: yes
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N2024

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Built in rotation limiter: yes
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N2024-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 24 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Built in rotation limiter: yes
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4m2


N34010

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=
Built in rotation limiter: no
End switches: optional
Lägesåterföring: 0/2..10V=
Gångtid: 95s
Moment: 34Nm
Spjällarea: 6m2


N34230

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 20/34 Nm, SmartAct

Direktkopplad spjällmotor med självcentrerande axeladapter.
Actuators can be used for:
air dampers, air handlers, ventilation flaps, louvers and VAV-units
VBF ball valves (direct mounting)
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridningsvinkel 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: SPDT brytare 230V, 5 (3) A för modeller med gränslägeskontakt
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 10..18 mm
Gångriktning som kan väljas via brytare.
När strömmen bryts, stannar ställdonet i sitt läge.
Löstagbar kopplingsbox, med kabelgenomföring M20x1,5 1/2" NPT.
Ställdon levereras komplett med monterings detaljer.
För modulerande modeller: Styrsignalen kan vara spänning eller ström.
För modulerande modeller: Autoadapt dipswitch. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Manual operation: yes

För spjällarea 4 kvadratmeter
Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2/3-pt
Built in rotation limiter: no
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 110s
Moment: 34Nm
Spjällarea: 6m2


NX-FAN-4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: NXL HVAC / NXS reservfläkt för storlek 4 (HVAC03-HVAC12, NXS0003-NXS0012)
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: NXL HVAC / NXS reservfläkt för storlek 5 (HVAC16-HVAC31, NXS0016-NXS0031)
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-7

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Huvudkylfläkt, reservdelar för omformare
Produktbeskrivning: NXS reservfläkt för storlek 7 (NXS0072-NXS0105)
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-8

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, main fan, frame size 8, power 75 - 110 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-8-SET1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan kit, main fan and internal fan, frame size 8, 62 - 140 A
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-8-SET2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan kit, main fan and two internal fans, frame size 8, 168 - 205 A
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-9-FULLSET

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan kit, (main fans, 2x intern fans, fan power supply), frame size 9, power 132 - 160 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-9-SET

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan set, frame size 9, power 132 - 160 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT-FR9-1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, internal fan, 52 mm, frame size 9, power 132 - 160 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT-FR9-2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, internal fan, 80 mm, frame size 9, power 132 - 160 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NX drives, internal fan, frame size 4, power 1.15 - 5 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NX drives, internal fan, frame size 5, power 7.5 - 15 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT6-7

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NX drives, internal fan, frame size 6-7, power 18.5 - 55 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NX-FAN-INT8

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, internal fan, frame size 8, 75 - 110 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-SUP-FR08

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan power supply kit, frame size 8, power 75 - 110 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NX-FAN-SUP-FR09

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan power supply kit, frame size 9, power 132 - 160 kW
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NXLOPTAA

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 3 digitala ingångar, 1 relä (NO/NC), 1 digital utgång
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NXLPANC

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL Displayer
Produktbeskrivning: NXL-standard 7-segmentskärm
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NXLPANRS

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS PC verktyg och kablar
Produktbeskrivning: NXL RS232-adapter (för PC-anslutning)
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


NXOPTA1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: standard NXS-kort Ett kort: 6 DI, 1 DO (öppen kollektor), 2 AI, 1 AO
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTB2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 2 reläer (1 NO, 1 NO/NC), 1 termistor
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTB8

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 3 Pt100 ingångar
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTC2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: Modbus/N2 (RS485)
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTC3

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: Profibus DP
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTC6

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: CANopen (slave)
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTC7

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: DeviceNet
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXOPTCJ

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: BACnet MS/TP (RS485)
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXPANA

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXS Displayer
Produktbeskrivning: NXS standard alfanumerisk display
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


NXS-CONTROL-BOX

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Control Spares
Produktbeskrivning: Varnished control unit for NXS with enclosure
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPT-BT-MC02-5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Control Spares
Produktbeskrivning: 5 pieces of real time clock batteries
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


OPTB1

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 6 digitala ingångar/utgångar (programmerbara)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPTB2

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 1 termistor, 2x RO
HVAC400: no
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


OPTB4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 1 analog ingång (mA), 2 analog utgång (mA)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPTB5

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 3 reläer (NO)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPTB9

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 1 relä, 5 Vac ingångar (42..240 Vac)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPTBF

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: 1 analog ingång (mA/V), 1 relä (NO), 1 digital utgång (öppen kollektor)
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


OPTBH

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Ingångs/Utgångs kort
Produktbeskrivning: Pt1000, Ni1000, KTY84x
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


OPTC4

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Kommunikationskort
Produktbeskrivning: LonWorks
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


OPTE9

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

Fieldbus cards
Produktbeskrivning: Modbus TCP, Ethernet/IP
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


PA1

Centraline Flödesvakt för luft, (S6040)


Skovel till flödesvaktPMK-EEM400

Centraline Elmätare, 3 fas, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D


Panelmonteringssats för dörrPSHDB0012

Centraline Elektroniska differentialtrycksbrytare för gas och vätska (Smart DCM DIFF)

Elektroniska differentialtrycksbrytare är mikroprocessorstyrda tryckmätningsanordningar för ett differentialtrycksintervall på 0 ... 20 bar. De är lämpliga för ett extremt brett utbud av applikationer, inklusive precision registrering, övervakning och kontroll av systemtrycket. De kommer komplett med en vinklad M12X1-kontakt och monteras direkt på röret via två G1/4" invändig gänga.
Funktioner:
Öppen kollektor
Konfigurerbar som min./max./områdes övervakning
LCD-grafisk display (endast HMI-modeller) kan vridas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90 grader steg med programvara för bättre läsbarhet; HMI kan svängas fritt 310 grader
Självövervakande elektronik
Inställbar in/ur kopplingstid
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Kind of pressure: differential pressure, relative
Strömförsörjning: 24Vdc
Media typ: liquid or gas
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C

Tryckbrytare HMI
Max. tryck: 3bar
Pressure adjustment range: 0...1bar


PSHDB0032

Centraline Elektroniska differentialtrycksbrytare för gas och vätska (Smart DCM DIFF)

Elektroniska differentialtrycksbrytare är mikroprocessorstyrda tryckmätningsanordningar för ett differentialtrycksintervall på 0 ... 20 bar. De är lämpliga för ett extremt brett utbud av applikationer, inklusive precision registrering, övervakning och kontroll av systemtrycket. De kommer komplett med en vinklad M12X1-kontakt och monteras direkt på röret via två G1/4" invändig gänga.
Funktioner:
Öppen kollektor
Konfigurerbar som min./max./områdes övervakning
LCD-grafisk display (endast HMI-modeller) kan vridas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90 grader steg med programvara för bättre läsbarhet; HMI kan svängas fritt 310 grader
Självövervakande elektronik
Inställbar in/ur kopplingstid
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Kind of pressure: differential pressure, relative
Strömförsörjning: 24Vdc
Media typ: liquid or gas
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C

Tryckbrytare HMI
Max. tryck: 9bar
Pressure adjustment range: 0...3bar


PSHDB0062

Centraline Elektroniska differentialtrycksbrytare för gas och vätska (Smart DCM DIFF)

Elektroniska differentialtrycksbrytare är mikroprocessorstyrda tryckmätningsanordningar för ett differentialtrycksintervall på 0 ... 20 bar. De är lämpliga för ett extremt brett utbud av applikationer, inklusive precision registrering, övervakning och kontroll av systemtrycket. De kommer komplett med en vinklad M12X1-kontakt och monteras direkt på röret via två G1/4" invändig gänga.
Funktioner:
Öppen kollektor
Konfigurerbar som min./max./områdes övervakning
LCD-grafisk display (endast HMI-modeller) kan vridas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90 grader steg med programvara för bättre läsbarhet; HMI kan svängas fritt 310 grader
Självövervakande elektronik
Inställbar in/ur kopplingstid
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Kind of pressure: differential pressure, relative
Strömförsörjning: 24Vdc
Media typ: liquid or gas
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C

Tryckbrytare HMI
Max. tryck: 21bar
Pressure adjustment range: 0...6bar


PSHDB0202

Centraline Elektroniska differentialtrycksbrytare för gas och vätska (Smart DCM DIFF)

Elektroniska differentialtrycksbrytare är mikroprocessorstyrda tryckmätningsanordningar för ett differentialtrycksintervall på 0 ... 20 bar. De är lämpliga för ett extremt brett utbud av applikationer, inklusive precision registrering, övervakning och kontroll av systemtrycket. De kommer komplett med en vinklad M12X1-kontakt och monteras direkt på röret via två G1/4" invändig gänga.
Funktioner:
Öppen kollektor
Konfigurerbar som min./max./områdes övervakning
LCD-grafisk display (endast HMI-modeller) kan vridas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90 grader steg med programvara för bättre läsbarhet; HMI kan svängas fritt 310 grader
Självövervakande elektronik
Inställbar in/ur kopplingstid
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Kind of pressure: differential pressure, relative
Strömförsörjning: 24Vdc
Media typ: liquid or gas
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C

Tryckbrytare HMI
Max. tryck: 60bar
Pressure adjustment range: 0...20bar


PSHRB0041

Centraline Electronic Pressure switch for gas and liquid (Smart DCM)

Electronic Pressure Switches are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording, monitoring, and control of system pressure.
Features:
Open-collector
Configurable as min./max/window monitor
Adjustable drop-in/drop-out delay
Hysteresis defined by set-point and reset-point
Baclit LCD graphical display (Human-Machine-Interface models, only) can be swiveled for better readability; display can be rotated in 90o steps by software
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Kind of pressure: overpressure, relative
Strömförsörjning: 24Vdc
Media typ: liquid or gas
Max. tryck: 8bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Pressure adjustment range: 0...4bar


PTHRB0011V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...1bar
Max. tryck: 4bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: yes


PTHRB0041A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 8bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: yes


PTHRB0041V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 8bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: yes


PTHRB0101A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 20bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: yes


PTHRB0101V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 20bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: yes


PTHRB0161A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 32bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: yes


PTHRB0161V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 32bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: yes


PTHRB0251V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...25bar
Max. tryck: 50bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: yes


PTHRB0401A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare med HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...40bar
Max. tryck: 80bar
Protection class: IP65
Omgivningstemperatur: -20...70C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: yes


PTI10

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 30bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTI16

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 48bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTI25

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...25bar
Max. tryck: 75bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTI4

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 12bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTI40

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...40bar
Max. tryck: 120bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTI6

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

2-wire-system, output signal 4-20 mA, Power Supply: 10-30VDC
Pressure range: 0...6bar
Max. tryck: 18bar
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire


PTSRB0011V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...1bar
Max. tryck: 4bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0041A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 8bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRB0041V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 8bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0101A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 20bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRB0101A3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 20bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0101V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 20bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0161A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 32bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRB0161V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 32bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0251A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...25bar
Max. tryck: 50bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRB0251V3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 0-10 V)
Pressure range: 0...25bar
Max. tryck: 50bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTSRB0401A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: 0...40bar
Max. tryck: 80bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRV1011A2

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (2-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: -1...1bar
Max. tryck: 4bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vdc
Wiring system: 2-wire
Display: no


PTSRV1011A3

Centraline Tryckgivare för gas och vätska (Smart SN)

Electronic Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for relative pressures of -1 to +1 bar and 0 to 40 bar. They are suitable for an extremely wide range of applications, including the precision recording and monitoring of system pressure.
Funktioner:
Justerbart dämpningsfilter
LCD-grafisk display (endast HMI modeller) kan svängas för bättre läsbarhet; displayen kan roteras i 90o steg via programvara
Media temp.: -20...80C
Sensing element material: Stainless Steel
Certificates: Alla 2-trådiga versioner är SIL2 godkända enligt IEC 61508
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative

Tryckgivare utan HMI (3-tråd, 4-20 mA)
Pressure range: -1...1bar
Max. tryck: 4bar
Protection class: IP67
Omgivningstemperatur: -20...80C
Output Signal: 4..20mA
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire
Display: no


PTU10

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

3-wire-system, output signal 0-10 V, Power Supply: 24VAC/DC +/-10%
Pressure range: 0...10bar
Max. tryck: 30bar
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


PTU16

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

3-wire-system, output signal 0-10 V, Power Supply: 24VAC/DC +/-10%
Pressure range: 0...16bar
Max. tryck: 48bar
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


PTU4

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

3-wire-system, output signal 0-10 V, Power Supply: 24VAC/DC +/-10%
Pressure range: 0...4bar
Max. tryck: 12bar
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


PTU6

Centraline Pressure Transmitter for gas and liquid (PT)

The PT-Pressure Transmitters are suitable for measuring the relative pressures in liquid and gaseous media. The parameter "pressure" is converted into an analog voltage signal.
Typical areas of application include:
Compressors
Refrigeration and HVAC/R
Variable-frequency drives
Electrical connection: Plug DIN EN 175301
Media typ: liquid or gas
Kind of pressure: overpressure, relative
Sensing element material: Stainless Steel
Media temp.: -30...125C
Pressure connection: G1/2"
Protection class: IP65

3-wire-system, output signal 0-10 V, Power Supply: 24VAC/DC +/-10%
Pressure range: 0...6bar
Max. tryck: 18bar
Output Signal: 0..10V
Supply voltage: 24 Vac/dc
Wiring system: 3-wire


PW20

Centraline M-bus converter, PW

The PW Series are RS232/M-Bus converters which act as master interfaces for M-Bus networks with 3/20/60 slaves. They also have a ZVEI port for optical isolation. They are of a compact design (wall or DIN rail mounting) and have a broad supply voltage band.
Features include:
Communications speed from 300 to 9600 baud
Short circuit and over-voltage proof
Operating state indicated by LED on front of unit


Produktbeskrivning: Converter for max 20 M-bus derived units


PW3

Centraline M-bus converter, PW

The PW Series are RS232/M-Bus converters which act as master interfaces for M-Bus networks with 3/20/60 slaves. They also have a ZVEI port for optical isolation. They are of a compact design (wall or DIN rail mounting) and have a broad supply voltage band.
Features include:
Communications speed from 300 to 9600 baud
Short circuit and over-voltage proof
Operating state indicated by LED on front of unit


Produktbeskrivning: Converter for max 3 M-bus derived units


PW60

Centraline M-bus converter, PW

The PW Series are RS232/M-Bus converters which act as master interfaces for M-Bus networks with 3/20/60 slaves. They also have a ZVEI port for optical isolation. They are of a compact design (wall or DIN rail mounting) and have a broad supply voltage band.
Features include:
Communications speed from 300 to 9600 baud
Short circuit and over-voltage proof
Operating state indicated by LED on front of unit


Produktbeskrivning: Converter for max 60 M-bus derived units


ProductTypeNumber

Centraline How to use this catalogue

Searching for Products can be done in 5 different ways:
NAVIGATE with the Product Pictures. Drill down until you see the Product page. The hierarchy shows up at the top, and can also be used. Click the Brand logo to start from the beginning.
Use the PRODUCT SEARCH box, and key in a Typenumber or a text. The result list shows clickable Pictures. This opens the needed Product page.
Use the SITEMAP option at the bottom. The complete hierarchy shows up. All texts are clickable.
Use the TYPE option at the bottom. Find the TypeNumber that you need and click on it.
Use the ARROW symbols for opening a Product Selector. Find the needed Product by selecting features.
DOWNLOADS
PRODUCT PICTURES can be downloaded. Use the PHOTO button at the bottom and find your Product/Picture file. Or go to a Product page, and use the download arrow showing up with the Picture.
PRODUCT DOCUMENTATION FILES (PDFs) can be downloaded. Click the red PDF-symbol.
CAD drawings can be downloaded. Click the blue CAD-symbol on a Product page.
TEXT from a Product page can be copied. Click the grey TXT symbol on such page.


RET-NX-FAN-8-SET

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan retrofit kit, (main fan, power supply), frame size 8, power 75 - 110 kW, SN -13068696, Date: 2012-10-05
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


RET-NX-FAN-9-SET

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NX Cooling Fans
Produktbeskrivning: NXS drives, fan retrofit kit, (main fan, power supply), frame size 9, power 132 - 160 kW, SN -13068696, Date: 2012-10-05
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: no
HVAC232/402: no


RFI-0012-5-IP54

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive HVAC C1 emissionsfilter IP54
Produktbeskrivning: C1 RFI-filter för storlek 4
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


RFI-0031-5-IP54

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive HVAC C1 emissionsfilter IP54
Produktbeskrivning: C1 RFI-filter för storlek 5
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


RFI-0061-5-IP54

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive HVAC C1 emissionsfilter IP54
Produktbeskrivning: C1 RFI-filter för storlek 6
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


RFI-0105-5-IP54

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive HVAC C1 emissionsfilter IP54
Produktbeskrivning: C1 RFI-filter för storlek 7
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: no


RGT240

Centraline Rökgas termostat

Rökgastermostat för säkerhetskontroll av fastbränslepannor (i kombination med oljepannor).
Switch function/capacity: SPDT 10A/250Vac
Monteringsplats: rökgasventilation
Reset function: automatic reset
Setpoint device: inside
Protection class: IP54
Dykdjup: 150mm
Temp. setpoint range: 20...400C
Differential setting range: 10...18K
Max. mediatemperatur: 700C


RS232C2M

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS PC verktyg och kablar
Produktbeskrivning: 2 m RS232 kabel
HVAC400: no
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


S05010

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: no
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s


S05010-SW1

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: 1
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s


S05230-2POS

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s


S05230-2POS-SW1

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 1
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s


S0524-2POS

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: no
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s


S0524-2POS-SW1

Centraline Damper and VBG ball valve actuator 3/5 Nm, SmartAct springreturn

Direct-coupled actuator with self-centering shaft adapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBG ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 1 potentialfri kontakt 250 V, 8 (5) A; justerbar inställning mellan 0o och 95o
Shaft mounting: för rundaxlar 9..16 mm; kvadratiska axlar 6..13 mm
Rotationsriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M20x1,5).
Tåligt plasthölje med inbyggda mekaniska ändlägen.
Spring return: yes
Manual operation: no
Gångtid, fjäder: 25s
Moment: 5Nm
Spjällarea: 1m2


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 1
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s


S10010

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: optional
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S10010-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S10230-2POS

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S10230-2POS-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S1024-2POS

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S1024-2POS-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjällarea: 1.5m2


S20010

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: optional
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S20010-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 0/2..10V=;3-pt
End switches: 2
Lägesåterföring: 0..10V=
Gångtid: 90s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S20230-2POS

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S20230-2POS-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 230 Vac
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S2024-2POS

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: optional
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S2024-2POS-SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn

Direktkopplade ställdon med självcentrerande axeladapter.
For the operation of quarter-turn air dampers in safety related applications requiring springreturn fail-safe operation (e.g. frost protection).
For VBF ball valves
Skyddsklass: IP54
Positionsindikering: vridområde 0..90o, 90..0o
Ändlägesbrytare funktion / kapacitet: modeller med 2 potentialfri kontakter 250 V, 3 (1,5) A; fasta lägen 7o och 85o
Shaft mounting: för rundaxlar 10..27 mm; kvadratiska axlar 13 .. 19 mm
Gångriktning kan väljas genom att vrida ställdonet 180o runt sin vertikala axel.
Ställdon levereras med komplett paket monteringsdelar.
Autoadapt. Med denna funktion används hela spänningen för styringångssignalen för tillämplig vinkel eller rotation.
Avtagbar ledningsbox utan förskruvning (M16x1,5).
Ställdon kan låsas och manuellt vevas upp.
Spring return: yes
Manual operation: yes
Gångtid, fjäder: 20s


Supply voltage: 24 Vac/dc
Styringångssignal: 2-läges
End switches: 2
Lägesåterföring: no
Gångtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjällarea: 4.6m2


S6040A1003

Centraline Flödesvakt för luft, (S6040)

Flödesvakterna är konstruerade för att övervaka flöden i rör och kanaler som används i HVAC applikationer.
För övervakning av flöde av icke-aggressiva gaser i luftkanaler av luftkonditioneringssystem och luftbehandlingssystem.
Switch function/capacity: SPDT, capacity 250 Vac, 15(8) A
Börvärdesenhet: skruv
Sensing element: paddle
Flow setpoint range: 2.5...9.2 m/s
Outputs: 1xSPDT
Monteringsplats: luftkanal
Dykdjup: 175mm
Protection class: IP65
Media typ: luft
Max. tryck: 0.25bar
Media temp.: -40...85C


S6065A1003

Centraline Flödesvakt för vätskor (S6065)

Flödesvakterna är konstruerade för att övervaka flöden i rör som används i HVAC-applikationer.
För övervakning av flöde i vatten, olja, kylkretsar och smörjsystem.
Switch function/capacity: SPDT, capacity 250Vac, 15(8) A
Börvärdesenhet: skruv
Sensing element: paddle
Flow setpoint range: 0.6...165 m3/h pipe size dependent
Outputs: 1xSPDT
Monteringsplats: rör
Dykdjup: paddle dependent, 25..300mm
Protection class: IP65
Media temp.: -40...120C


Media typ: liquid
Max. tryck: 11bar


S6065A2001

Centraline Flödesvakt för vätskor (S6065)

Flödesvakterna är konstruerade för att övervaka flöden i rör som används i HVAC-applikationer.
För övervakning av flöde i vatten, olja, kylkretsar och smörjsystem.
Switch function/capacity: SPDT, capacity 250Vac, 15(8) A
Börvärdesenhet: skruv
Sensing element: paddle
Flow setpoint range: 0.6...165 m3/h pipe size dependent
Outputs: 1xSPDT
Monteringsplats: rör
Dykdjup: paddle dependent, 25..300mm
Protection class: IP65
Media temp.: -40...120C


Media typ: agressive liquid
Max. tryck: 30bar


SER-AM-ANA-50

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 50 additional cloud analytic points


SER-AM-ANA-50-RENW

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 50 additional cloud analytic points, Renewal


SER-AM-BAS

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

-BASIC -Alarms/details from up to 500 points are available for two mobile devices. The alarms can be acknowledged, closed, flagged or snoozed. Different users are able to discuss with each other.
Produktbeskrivning: 1 year license Basic, 500 cloud data points, 2 mobile application users


SER-AM-BAS-RENEW

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

-BASIC -Alarms/details from up to 500 points are available for two mobile devices. The alarms can be acknowledged, closed, flagged or snoozed. Different users are able to discuss with each other.
Produktbeskrivning: 1 year license Basic, 500 cloud data points, 2 mobile application users, Renewal


SER-AM-BAS10U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic
Produktbeskrivning: 1 year license for 10 additional mobile application users


SER-AM-BAS1U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic
Produktbeskrivning: 1 year license for 1 additional mobile application user


SER-AM-BAS5U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic
Produktbeskrivning: 1 year license for 5 additional mobile application users


SER-AM-ENH

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

- ENHANCED -All Basic functionalities, plus the ability to constantly run analytical rules on the plant data and generate data driven alerts if plant faults are detected.
Produktbeskrivning: 1 year license Enhanced, 500 cloud data points, 100 cloud analytic points, 8 generic analytic rules, 4 mobile application users


SER-AM-ENH-RENEW

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

- ENHANCED -All Basic functionalities, plus the ability to constantly run analytical rules on the plant data and generate data driven alerts if plant faults are detected.
Produktbeskrivning: 1 year license Enhanced, 500 cloud data points, 100 cloud analytic points, 8 generic analytic rules, 4 mobile application users. Renewal


SER-AM-ENH10U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 10 additional mobile application users


SER-AM-ENH1U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 1 additional mobile application user


SER-AM-ENH5U

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 5 additional mobile application users


SER-CBM-CUS

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

CUSTOM
Produktbeskrivning: Custom Package for special customer requests


SER-CBM-CUS-RENEW

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

CUSTOM
Produktbeskrivning: Custom Package for special customer requests, Renew


SER-CBM-NSEN1000

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic + Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 1000 additional cloud data points


SER-CBM-NSEN10K

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic + Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 10000 additional cloud data points


SER-CBM-NSEN2500

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic + Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 2500 additional cloud data points


SER-CBM-NSEN500

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic + Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 500 additional cloud data points


SER-CBM-NSEN50K

Centraline ACTION MANAGEMENT, Programvara for Analys och Service

Med Action Management har byggnadsoperatörer, anläggningschefer, servicetekniker och tekniker full kontroll över all utrustning i byggnader. Åtgärdshantering möjliggör tidig upptäckt av kritiska fel i byggnader och levererar aviseringar direkt till din mobila enhet där du kan spåra, eskalera och hantera åtgärder i realtid.
Den övervakar byggnaden dygnet runt med hjälp av reglerbaserade algoritmer. Den publicerar också värdefulla / kritiska prestandavarningar inklusive BMS-larm och gör det möjligt för personal att vidta åtgärder mot dessa varningar. Detta förbättrar inte bara drifttiden, utan sparar också tid i att diagnostisera och lösa problem.
Funktioner
Få anpassade varningar och snabba aviseringar från flera datakällor.
Vidarebefordra, dela och ta emot kritiska larm och händelser i nära realtid.
Samarbeta med ämnesexperter och få hjälp av andra för att snabbt lösa en situation.
Analysera trender och förutsättningar för att optimera prestanda.
Action Management fungerar med tre komponenter: Cloud Connector, The Sentience Portal och Pulse App.

Extension packages for Action Management Basic + Enhanced
Produktbeskrivning: 1 year license for 50000 additional cloud data points


SF00-B65

Centraline Anliggningsgivare med kopplingshus, Pt1000

Rördiameter max 110 mm.
Temperature range: -30...110C
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|40mm
Monteringsplats: anliggning rör
Anslutningsplint: 2
Temperature element: Pt1000
Protection class: IP65


SF10-B65

Centraline Anliggningsgivare med kopplingshus, NTC

Rördiameter max 110 mm.
Temperature range: -30...110C
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|40mm
Monteringsplats: anliggning rör
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP65


Temperature element: NTC10k


SF20-B65

Centraline Anliggningsgivare med kopplingshus, NTC

Rördiameter max 110 mm.
Temperature range: -30...110C
Kapsling (HxWxD): 56mm|81mm|40mm
Monteringsplats: anliggning rör
Anslutningsplint: 2
Protection class: IP65


Temperature element: NTC20k


SIN-0010-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 10 A (40oC), 8,8 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0018-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 18 A (40oC), 16 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0032-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 32 A (40oC), 28 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0048-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 48 A (40oC), 42 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0075-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 75 A (40oC), 66 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0110-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 110 A (40oC), 97 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SIN-0180-5-0-P

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

NXL/NXS Sinusfilter 380-500V, IP00 Valet ska göras så att omriktarens nominella ström inte överstiger filterets nominella ström
Produktbeskrivning: Filter för nominell ström 180 A (40oC), 155 A (50oC)
HVAC400: yes
NXL HVAC: yes
NXS: yes
HVAC232/402: no


SMARTDRIVE-USBC

Centraline Delar och tillbehör till frekvensomformare

In- och utgångar på Honeywells frekvensomformare kan enkelt konfigureras genom att komplettera med eller byta optionskort. Dessa optionskort är konstruerade för enkel installation och identifieras automatiskt av programvaran i frekvensomformaren.

SmartDrive PC verktyg och kablar
Produktbeskrivning: SmartDrive 3.0m USB-PC-anslutningskabel
HVAC400: yes
NXL HVAC: no
NXS: no
HVAC232/402: yes


STB1

Centraline Säkerhetsbegränsande termostat, med handåterställning (STB1)

Dyktermostat med dykrör.
Protection class: IP54
Housing material: Aluminiumgjutning med plastlock
Omgivningstemperatur: 0...80C
Switch function/capacity: SPST 230 Vac, 10 A
Dykdjup: 150mm
Certificates: TUEV-godkännande STB895
Thermostat application: immersion tube thermostat
Reset function: reset button
Setpoint device: inside
Temp. setpoint range: 60...130C
Monteringsplats: rör
Dykrör material: red brass, nickel plated
Immersion well thread: R1/2"
Max. perm. temp. vid givaren: 150C


SW2

Centraline Damper and VBF ball valve actuator 10/20 Nm, SmartAct springreturn
Tillbehör

Ändlägeskontakter, med 2 potentialfria ställbara kontakterT4NST

Centraline Säkerhetsbegränsande termostat, med handåterställning (STB1)
Tillbehör

Dykrör rostfritt R1/2" x 150 mmT7460-LONJACK

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display
Accessories

LON/BACnet connection board (5 pieces)T7460A1001

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: no
Extra setp. knob: no
Occupancy switch: no
Fan switch: no


T7460B1009

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: no
Fan switch: no


T7460C1007

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: no


T7460D1005

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: no
Fan switch: auto/off/1/2/3


T7460E1002

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: auto/off/on


T7460F1000

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers

Room temperature sensor for Excel 10/12 and Excel 50..800 controllers. Models available with setpoint adjustment, occupancy extension and fan switch.
LED functions: LED on or blinking in case of bypass, LED functions programmable with Excel 20..800 controllers
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...35C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Models with setpoint potentiometer delivered with 4 setpoint wheels; white and blue, relative and absolute scale.


Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: auto/bypass
Fan switch: auto/off/1/2/3


T7460LONJACK

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers


LON connection boardT7470A1009

Centraline Rumstemperaturgivare NTC, economy

T7470A1009 levereras i 5-pack.
Protection class: IP30
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 6...40C
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 56mm|46mm|19.3mm
Anslutningsplint: 2
Typ av plint: spring


T7560A1000

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display

Room temperature sensor with digital display, for Excel 10 and Excel 50..800 controllers. With setpoint adjustment, occupancy extension, fan speed button and on/off button. Model with R.H.-sensor.
Display functions: room temperature, setpoint temperature, occupancy status, fan speed status
Tool-free configuration:
number of fan speeds
relative / absolute setpoint
enable/disable space temperature display
centigrade/fahrenheit
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: configurable
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


R.H. range: no
R.H. sensing element: no
R.H. utsignal: no
Anslutningsplint: 7
Modell: blue knobs/wheel


T7560A1018

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display

Room temperature sensor with digital display, for Excel 10 and Excel 50..800 controllers. With setpoint adjustment, occupancy extension, fan speed button and on/off button. Model with R.H.-sensor.
Display functions: room temperature, setpoint temperature, occupancy status, fan speed status
Tool-free configuration:
number of fan speeds
relative / absolute setpoint
enable/disable space temperature display
centigrade/fahrenheit
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: configurable
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


R.H. range: no
R.H. sensing element: no
R.H. utsignal: no
Anslutningsplint: 7
Modell: white knobs/wheel/fahrenheit


T7560A1026

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display

Room temperature sensor with digital display, for Excel 10 and Excel 50..800 controllers. With setpoint adjustment, occupancy extension, fan speed button and on/off button. Model with R.H.-sensor.
Display functions: room temperature, setpoint temperature, occupancy status, fan speed status
Tool-free configuration:
number of fan speeds
relative / absolute setpoint
enable/disable space temperature display
centigrade/fahrenheit
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: configurable
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


R.H. range: no
R.H. sensing element: no
R.H. utsignal: no
Anslutningsplint: 7
Modell: white knobs/wheel


T7560B1008

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display

Room temperature sensor with digital display, for Excel 10 and Excel 50..800 controllers. With setpoint adjustment, occupancy extension, fan speed button and on/off button. Model with R.H.-sensor.
Display functions: room temperature, setpoint temperature, occupancy status, fan speed status
Tool-free configuration:
number of fan speeds
relative / absolute setpoint
enable/disable space temperature display
centigrade/fahrenheit
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: configurable
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


R.H. range: 5...90%rh
R.H. sensing element: capacitive
R.H. utsignal: 0..10V=
Anslutningsplint: 8
Modell: blue knobs/wheel


T7560B1024

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display

Room temperature sensor with digital display, for Excel 10 and Excel 50..800 controllers. With setpoint adjustment, occupancy extension, fan speed button and on/off button. Model with R.H.-sensor.
Display functions: room temperature, setpoint temperature, occupancy status, fan speed status
Tool-free configuration:
number of fan speeds
relative / absolute setpoint
enable/disable space temperature display
centigrade/fahrenheit
Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
Setpoint knob: -5...5C
Extra setp. knob: 12...30C
Occupancy switch: on/off
Fan switch: configurable
Strömförsörjning: 24Vac
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm


R.H. range: 5...90%rh
R.H. sensing element: capacitive
R.H. utsignal: 0..10V=
Anslutningsplint: 8
Modell: white knobs/wheel


T7560BLINDS

Centraline Wall modules for EXCEL 5000 controllers, with display
Accessories

Blind cover for T7560 knobs (50 pieces)T7560C1006

Centraline Wall module with temperature NTC20k sensor, and R.H. sensor

Temperature element: NTC20k
Temperature range: 10...40C
R.H. range: 10...95%rh
R.H. sensing element: capacitive
Strömförsörjning: 24Vacdc
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Anslutningsplint: 5
Output Signal: 0..10V: Rel.Humidity
Protection class: IP30


TF22

Centraline Väggmoduler för uppvärmningstillämpningar, NTC20k

Rumstemperaturgivare för Excel 10 och Excel 50..800 controllers. Med börvärdesjustering, beläggningstillägg.
LED functions: Lysdioden lyser eller blinkar vid bypass, LED-funktioner programmerbara med Excel 20..800 kontroller
Modeller med börvärdespotentiometer levereras med 4 börvärdesrattar; vit och blå, relativ och absolut skala.
Temperature element: NTC20k
Temperature range: -15...40C
Setpoint knob: -7...7C
Occupancy switch: auto/off/on
Monteringsplats: vägg inomhus
Kapsling (HxWxD): 104mm|99mm|30mm
Produktbeskrivning: Wall module with set-point wheel and mode selector


TPU-11-01

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Extra delar till EAGLEHAWK controller

Removable terminal plugs, push-in type; complete set of 3 plugs (for the terminals 1 - 47); for the CLEA2000Bxx and CLNXEHSERIES00NDTPU-45-01

Centraline EAGLEHAWK NX, Friprogrammerbar controller
Extra delar till EAGLEHAWK controller

Removable terminal plugs, push-in type; complete set of 9 plugs (for the terminals 1 - 47); for the CLEA2014Bxx, CLEA2026Bxx, CLNXEHSERIES14ND and CLNXEHSERIES26NDTR120

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Configurable touch screen wall modules with scheduling and parameter access support

Sylk touch screen wall module, temperature sensor, scheduling and parameter accessTR120-H

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Configurable touch screen wall modules with scheduling and parameter access support

Sylk touch screen wall module, temperature- and humidity sensor, scheduling and parameter accessTR75

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Configurable wall module with display and scheduling and parameter access support

Sylk wall module with temperature sensor, with display, scheduling and parameter accessTR75-H

Centraline Friprogrammerbar BACnet rumsregulator, MERLIN NX
Configurable wall module with display and scheduling and parameter access support

Sylk wall module with temperature- and humidity sensor, with display, scheduling and parameter accessU430B

Centraline Hygrostat för vätska och gas. (DCM)


Sifon för hög temperatur, stål, U-form (för mer tillbehör, se Tillbehör för tryckbrytare/givare)V5011R1000

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 15mm
Kvs värde: 0.63
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1018

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 15mm
Kvs värde: 1
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1026

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 15mm
Kvs värde: 1.6
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1034

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 15mm
Kvs värde: 2.5
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1042

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 15mm
Kvs värde: 4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1059

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 20mm
Kvs värde: 6.3
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011R1067

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 25mm
Kvs värde: 10
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1000kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5011R1075

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 32mm
Kvs värde: 16
Avstängningstryck med 600N ställdon: 700kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5011R1083

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 40mm
Kvs värde: 25
Avstängningstryck med 600N ställdon: 460kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1500kPa


V5011R1091

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug brass
Mediatyp: vatten
DN size: 50mm
Kvs värde: 40
Avstängningstryck med 600N ställdon: 260kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 850kPa


V5011S1047

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 15mm
Kvs värde: 4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011S1054

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 20mm
Kvs värde: 6.3
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5011S1062

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 25mm
Kvs värde: 10
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1000kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5011S1070

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 32mm
Kvs värde: 16
Avstängningstryck med 600N ställdon: 700kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5011S1088

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 40mm
Kvs värde: 25
Avstängningstryck med 600N ställdon: 460kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1500kPa


V5011S1096

Centraline Two-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5011R,S

For heating, ventilating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltyp: 2-vägs
Material: body brass, stem stainless steel; plug brass or stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm, plug stainless steel
Mediatyp: ånga (vatten)
DN size: 50mm
Kvs värde: 40
Avstängningstryck med 600N ställdon: 260kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 850kPa


V5013R1032

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 2.5
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5013R1040

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5013R1057

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 20mm
Kvs värde: 6.3
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no


V5013R1065

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 25mm
Kvs värde: 10
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1000kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5013R1073

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 32mm
Kvs värde: 16
Avstängningstryck med 600N ställdon: 700kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa


V5013R1081

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 40mm
Kvs värde: 25
Avstängningstryck med 600N ställdon: 460kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1500kPa


V5013R1099

Centraline Three-way control valve PN16, threaded connections DN15-50, V5013R

For heating, ventilating and air conditioning, open circuits; hot/cold water quality VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltyp: 3-vägs blandande
Mediatyp: vatten
Material: body brass, stem stainless steel, plug brass
Riktning öppna: spindel ned
Slaglängd: 20mm
Media temp.: 2...170C
Nominal pressure: PN16
Port connection: internal threads ISO228
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%

20 mm
DN size: 50mm
Kvs värde: 40
Avstängningstryck med 600N ställdon: 260kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 850kPa


V5016A1010

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 0.4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1028

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 0.63
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1036

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 1
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1044

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 1.6
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1051

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 2.5
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1069

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1077

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 20mm
Kvs värde: 6.3
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1085

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 25mm
Kvs värde: 10
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1093

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 32mm
Kvs värde: 16
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1101

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 40mm
Kvs värde: 25
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1119

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 50mm
Kvs värde: 40
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1127

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 65mm
Kvs värde: 63
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1135

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 80mm
Kvs värde: 100
Avstängningstryck med 600N ställdon: 1600kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5016A1143

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

38 mm
DN size: 100mm
Kvs värde: 160
Avstängningstryck med 600N ställdon: no
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa
Slaglängd: 38mm


V5016A1150

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

38 mm
DN size: 125mm
Kvs värde: 250
Avstängningstryck med 600N ställdon: no
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa
Slaglängd: 38mm


V5016A1168

Centraline Two-way control valve PN16, high differential pressure DN15-150, V5016A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...180C
Nominal pressure: PN16
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

38 mm
DN size: 150mm
Kvs värde: 360
Avstängningstryck med 600N ställdon: no
Avstängningstryck med 1800N ställdon: 1600kPa
Slaglängd: 38mm


V5025A1035

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 1
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1050

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 2.5
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1068

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 15mm
Kvs värde: 4
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1076

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 20mm
Kvs värde: 6.3
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1084

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 25mm
Kvs värde: 10
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1092

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 32mm
Kvs värde: 16
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1100

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 40mm
Kvs värde: 25
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1118

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltyp: 2-vägs tryck bal.
Mediatyp: vatten
Material: body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel
Riktning öppna: spindel upp
Media temp.: 2...200C
Nominal pressure: PN25
Port connection: flanges ISO7005
Flödeskaraktäristik: mod.motsv%
Models DN15..80 approved according DIN EN 14597 (up to 130 oC), with motors ML6425A, ML7425A.

20 mm
DN size: 50mm
Kvs värde: 40
Avstängningstryck med 600N ställdon: 2500kPa
Avstängningstryck med 1800N ställdon: no
Slaglängd: 20mm


V5025A1126

Centraline Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A

Pressure balanced control valve for closed circuit systems.
For district heating; hot or cold water